Náš tradičný literárny kvíz sa konal 11. mája 2023. Prvácke a druhácke družstvá si preverili svoje vedomosti z oblasti literatúry a odpovedali na 21 otázok.

Zadania a úlohy pozostávali z literárnej teórie a z ukážok literárnych textov v chronologickom vývine. Súťaž bola zameraná tiež na čítanie s porozumením a prácu s umeleckým textom. Kvíz overil hlavne vedomosti z literatúry, ale aj pozornosť, sústredenosť a všeobecný prehľad.

A ako to dopadlo?

  1. miesto – Karol Paukovič, Slavomír Dlugoš, I.A
  2. miesto – Adam Kaľavský, Jakub Pajer a Matúš Želonka, II.C
  3. miesto – Dominik Bartoš, Martin Slovjak, Oliver Dluhý, I.C

Žiaci mali aj takouto formou možnosť upevniť si nadobudnuté vedomosti získané v škole, tiež rozšírili si svoje literárne poznatky. Súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

                                                                                                                                     Mgr. A. Vaverčáková


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.