V dňoch 29.5.-31.5., kedy sa naši štvrtáci trápili pri maturitných skúškach sme s našimi tretiakmi absolvovali KOŽaZ (Kurz ochrany života a zdravia). V rámci, ktorého žiaci absolvovali viacero prednášok.

Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín, v prvej skupine boli žiaci III.A a časť žiakov z III.D. Tí v pondelok navštívili Horskú záchrannú službu v Starom Smokovci, kde mali prednášku s členmi HZS a v stredu si zašli na Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade.

Druhú skupinu tvorili žiaci III.C a zvyšok III.D triedy, s nimi sme absolvovali program opačne. V podnelok sme vyrazili od školy cez Spišskú Sobotu a Poprad Veľkú k HaZZ v Poprade a v stredu sme sa zaviezli električkou k Horskej záchrannej služby, kde sme absolvovali prednášky s členmi záchranných zložiek.

A utorok sme spoločne strávili v školskej telocvični, kde nám program prišli spestriť nadporučíčka M. Holotňáková za OR Policajného zboru v Poprade a pani Zdenka Leflerová za Slovenský červený kríž. Po prednáškach sme sa presunuli do areálu, kde si žiaci zopakovali vedomosti a zručnosti z topografie, hodu granátom, preťahovania lanom a niektorý si po prvýkrát vyskúšali aj streľbu zo vzduchovky.

J. Bukovinová


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.