23.11.2023 sa uskutočnila imatrikulácia prvých ročníkov, ktorá ma na našej škole tradíciu.


Naši najmladší študenti strávili v našej škole už nejaký čas, udomácnili sa, skamarátili sa so spolužiakmi a učiteľmi. Preto sa starší spolužiaci z III.C rozhodli prijať do svojich radov, aby sa stali ozajstnými študentmi našej školy. Po súťažiach, ktoré absolvovali, prešli ešte skúškou ochutnávky, a tak následne boli pasovaní do elektrikárskeho a strojárskeho cechu.

 Mgr. Komorová Mária


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.