Finančná olympiáda je finančno – vedomostná súťaž určená pre žiakov stredných škôl, ktorú vyhlásila Nadácia PARTNERS.

Súťaž prebieha v troch kolách. Prvé dva kola prebiehajú formou online testu, finálové kolo prezenčnou formou.
Počas mesiacov november a december majú žiaci všetkých ročníkov možnosť zapojiť sa do 1. kola. Vďaka finančnej olympiáde si môžu otestovať a navzájom porovnať svoje finančné vedomosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

Rybáková Patrícia


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.