Top správy

Februárové rozhlasové vysielaniebolo zamerané na dva významné dni,  svätého Valentína a Medzinárodný deň materinského jazyka.

 14. február rezonuje medzi obyvateľstvom Slovenska niekoľko rokov. Niektorí mu dávajú šancu a niektorí nie. My sme sa rozhodli venovať mu pozornosť. Predsa len lásky medzi  ľuďmi nikdy nie je dosť. Pri tejto príležitosti sme usporiadali rozhlasovú reláciu a pesničky na želanie, aby sme takto spríjemnili deň  venovaný láske  vo všetkých jej podobách.

Druhým, o to významnejším sviatkom, bol 21. február ako Medzinárodný deň materinského jazyka. V rannej relácii sme sa okrem iného  dozvedeli, kde siaha začiatok tohto sviatku a  to, že bol jeho vznik poznamenaný krvavými udalosťami, ktoré postihli bengálskych študentov pri demonštrácii za právo používať materinský jazyk.

Aj Slováci majú tisícročné skúsenosti  s uznaním spisovnej slovenčiny ako národného jazyka Slovákov. Uzákonenie spisovnej podoby v roku 1843  Ľudovítom Štúrom je fakt, ktorý by mal poznať každý z nás. Aj preto boli venované hodiny slovenského jazyka tejto osobnosti. Do pozornosti dávame štvordielny televízny seriál Štúrovci  RTVS produkcie, ktorý nájdete aj na youtube.

Výnimočné vyučovacie dopoludnie sme spolu s maturantmi uzatvorili návštevou Podtatranskej knižnice v Poprade, kde nás okrem zábavných činností čakala práca s kodifikačnými slovníky a výklad niektorých statí z lexikografie.

                                                                                                                                                  M. Nestorovičová


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.