V dňoch 23. a 24.3.2023 sme boli so silnoprúdarmi na dvoch odborných exkurziách. Ráno o 5:30 sme vyrazili z Popradu a okolo desiatej sme už boli na Morave.

Prvú sme absolvovali v podniku na výrobu elektrických točivých strojov TES Vsetín. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s prácou konštruktérov a následne vidieť celý proces výroby mechanických, magnetických a elektrických častí strojov, ich skladanie, impregnáciu s vytvrdzovaním aj veľkú skúšobňu.

Po exkurzii sme sa presunuli do Bratislavy, kde nás na druhý deň čakali vo firme BEZ Transformátory, jedinej na výrobu distribučných transformátorov. Po úvodnom predstavení firmy nás rozdelili na dve skupiny a previedli nás po všetkých prevádzkach, kde sme dostali podrobný odborný výklad o jednotlivých činnostiach aj zariadeniach. Na záver žiaci absolvovali krátky kvíz a víťazi dostali od firmy drobné ceny.

Obidve exkurzie boli na veľmi dobrej úrovni a žiaci si utvrdili a rozšírili vedomosti z oblasti elektrických strojov.
 
Ján Furcoň

Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.