Top správy

Umelá inteligencia a digitálna revolúcia – uľahčujú život alebo oberajú ľudí o prácu? Téma tohtoročnej Euroscoly. Vytvorením realizačného tímu na škole sa všetko začalo. Dôkladná príprava bola nevyhnutná k tvorbe aktivít spojených s našou témou. 

Naštudovali sme s využitím internetu poznatky o digitálnej revolúcií v Európe a informácie sme čerpali aj z Úradného vestníka Európskej únií zo dňa 12.01.2022.Získané vedomostí sme aplikovali v následných aktivitách.

online diskusia - 23.11.2022 o 10,00 hod  hosť: europoslankyňa Monika Beňová

online dotazník - november 2022    cieľová skupina: študenti, rodičia a učitelia

zapojené školy:

  • SOŠ elektrotechnická Matejovce,
  • Spojená škola v Medzilaborciach,
  • Spojená škola Stará Ľubovňa,
  • Spojená škola Ľ. Podjavorinskej Prešov
  • SOŠ agropotravinárská a technická Kežmarok

Ročník EUROSCOLA 2023 bol uzavretý 30. novembra 2022. V decembri prebehne hodnotenie prihlásených škôl a v januári budú školy pozvané na oficiálne vyhodnotenie. 5 škôl získa výlet do Štrasburgu v roku 2023.

Držte palce !

Ing. Iveta Garbinská


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.