Pri príležitosti tohto sviatku si pripravila Študentská rada príhovor k pedagogickému zboru, ktorý predniesol jej autor Marko Trošan v rozhlasovej relácii.

Mimoriadne zarezonovali slová z príhovoru, ktoré si dovolím citovať: „Vy , naši učitelia a učiteľky, nás učíte nielen školské predmety, ale aj to, ako byť dobrým človekom, ako spolupracovať s ostatnými, ako sa správať v spoločnosti, a aké sú naše hodnoty. Vaša  práca má pre nás, Vašich žiakov, veľký význam a pomáha nám rozvíjať sa. Vaša úloha nie je iba nás učiť, ale aj inšpirovať a motivovať. Ste pre nás vzorom a ukazujete nám, ako byť dobrými ľuďmi, a ako sa stať úspešnými v našich životoch. Vďaka Vám sme schopní rozvíjať svoje schopnosti, objavovať svoj potenciál a rásť ako jednotlivci. Ďakujeme Vám, že nás učíte a formujete našu budúcnosť.“

     V relácii odznela i spomienka na veľkého učiteľa národov, J. A. Komenského, ktorého výročie narodenia, 28. marca,  platí každoročne ako Medzinárodný deň učiteľov.

     Na záver predniesol žiak I. A triedy, Karol Paukovič,  svoju vlastnú  báseň, venovanú učiteľom našej školy končiac veršami:

                                                   Mladý či starý, vysoký či nízky,

                                 rozumu má toľko, ako keby pojedol všetky múdre knižky.

                                                   A tak končím túto báseň so slovami,

                                  nech sú všetci vaši žiaci prinajmenšom múdri ako vy.

                                                                                                                                       Miroslava Nestorovičová


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.