Na Slovensku je humanitárna zbierka známa symbolickým označením „Deň narcisov“,  ktorá je pre ľudí s rakovinou veľmi vzácna a dôležitá.

Každoročne sa koná  20. apríla. Tento deň   organizuje Liga proti rakovine  verejno-prospešnú finančnú zbierku pre ľudí trpiacich touto zákernou chorobou. Aj naša škola je účastná na tejto zbierke a to nielen finančne, ale aj výpomocou pri návštevách okolitých inštitúcií a firiem,  alebo oslovovaním ľudí, ktorých  je možné po ceste stretnúť a ponúknuť im možnosť prispieť do zatvorených pokladničiek dobrovoľnou sumou, určenou pre náročnú a finančne nákladnú liečbu  onkologických pacientov.

     Ráno začalo návštevou všetkých tried našej školy, kde sme rozdali narcisy každému z tých, čo prispeli. Narcisy sa rýchlo míňali a my sme následne spolu vyrazili do ulíc mestskej časti Matejovce. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu tým, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky ste pomohli zozbierať finančné prostriedky na spomínané onkologické náročné liečebné prostriedky alebo diagnostiku. Keďže pomáhať je pekná vlastnosť, patrí Vám, všetkým, ktorí ste prispeli, veľká vďaka.

      Aj napriek vyťaženosti pani organizátorky matejovského Dňa narcisov podarilo sa mi položiť jej pár otázok. Tu sú odpovede:


Prečo podporiť zbierku „Dňa narcisov?“
Pretože naše zdravotníctvo nie je dobre vybavené, prístroje na liečbu sú drahé a táto choroba je veľmi rozšírená.
Ako môžem prispieť na túto zbierku?
Sms správou, ktorú je možnosť posielať 2 týždne,  alebo priamo do pokladničiek v tento deň.
Ako vznikla táto organizácia?
Priznám sa, neviem. Organizácia je celosvetová.
Ako dlho už trvá táto tradícia?
27 rokov.
Ako dlho ste Vy zapojená v tejto organizácii?
Ja som s touto organizáciou začala tu, v Matejovciach, a hrdo som zapojená už 25 rokov.
Čo pre Vás znamená tento deň?
Pekné stretnutia s ľuďmi, s ich ľudskosťou a nezištnosťou, ktorú prejavujú k chorým a zároveň aj podporujú naše zdravotníctvo.

 

Ďakujem Vám za ochotu odpovedať na moje otázky  

                                                                                                 Karol Paukovič, I.A


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.