Top správy

Takmer trojmesačná kampaň zameraná na boj proti chorobe AIDS  vyvrcholila 1. decembra 2022. Tento deň je považovaný za Svetový deň boja proti HIV vírusu a choroby AIDS. Už pätnásť rokov kampaň spojená s verejnou finančnou zbierkou pripomína, že táto choroba je dlhodobý, individuálno-spoločenský problém aj na Slovensku.

      V našej škole už tradične prebiehali  od septembra aktivity najmä na hodinách etickej výchovy, kde sme pozerali náučné  videá, rozprávali sa, písali úvahy či príbehy  a maľovali pohľadnice s touto tematikou. 1. decembra sme uskutočnili rozhlasovú reláciu, prostredníctvom ktorej sa ostatní žiaci dozvedeli veľa informácií o tejto chorobe ako vo svete, tak aj doma. Hovorené slovo dopĺňali pesničky, niektoré priamo súvisiace s chorobou AIDS, pretože boli práve na túto príležitosť  vytvorené.

      V telocvični školy sa nám podarilo vytvoriť menšiu živú stužku, ktorá je dlhoročne považovaná za symbol boja proti tejto zákernej a v súčasnosti nevyliečiteľnej chorobe.

 M. Nestorovičová


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.