Top správy

Kancelária Európskeho parlamentu realizuje vzdelávací program. Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi.

Naši junior ambasádori: Michal Barčák, Dominik Bartoš, Ján Dravecký, Martin Franko, Marko Trošan, Timotej Dlugoš, Oliver Duračinský, Matúš Drienovský, Dávid Ovšonka a Leo Žitňanský sa postupne vzdelávajú prostredníctvom online seminárov. Chystajú aj aktivity, ktoré postupne v priebehu roka predstavíme.

Ak chcete sledovať nielen našu činnosť, ale aj iné ambasádorské školy EP – dajte like FB stánke:  https://www.facebook.com/AmbasadorskeSkolyEP

Senior ambasádor: Ing. Garbinská Iveta


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.