Exkurzia v Tesle a.s., Liptovský Hrádok

Upravené: sobota, 22. október 2011

Dňa 12. marca 2008 sa 15  žiakov 2.D triedy  zúčastnilo pod vedením Ing. Bobríka a Ing. Vdovjákovej na exkurzii v Tesle a.s. Liptovský Hrádok. Žiaci mali možnosť overiť si teoretické znalosti o výrobe, kontrole  a osádzaní dosiek plošných spojov.

Prednes poézie a prózy

Upravené: sobota, 22. október 2011
HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN
Dňa 28. februára prebehlo školské kolo v prednese poézie a prózy. Súťaže sa zúčastnili študenti 1.-4. ročníka. Prihlásených študentov bolo 23, zúčastnených bolo l4.

Školské kolo

Upravené: utorok, 4. marec 2014

Školská prehliadka  stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnila dňa 4. februára 2008 v budove SOU elektrotechnického Poprad – Matejovce. Zúčastnili sa ho trinásti súťažiaci s ôsmimi prácami.

Imatrikulačný večierok

Upravené: sobota, 22. október 2011

Stalo sa už tradíciou, že pri príležitosti Dňa študentstva prijímame do cechu študentského našich prvákov. A nebolo tomu ani inak v tomto školskom roku.

Exkurzia v NR SR

Upravené: sobota, 22. október 2011

V dňoch 8. a 9. novembra 2007 študenti našej školy navštívili hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu. Ako po iné roky, tak aj v tomto si mohli prezrieť budovu NR SR, historické pamiatky, obchodné centrá AVION a IKEA, či Televíziu Markíza.

Turnaj v stolnom tenise

Upravené: sobota, 22. október 2011

18. decembra 2007 sa uskutočnil turnaj pre zamestnancov školy v stolnom tenise.

Darcovstvo krvi

Upravené: sobota, 22. október 2011

„Sú chvíle, keď kvapky krvi rozhodujú o živote”