Navštívil nás Mikuláš

Upravené: streda, 26. október 2011

...Mikuláš, Mikuláš, čože dobrého pre nás máš? Do čižmičky sladkosti a pre dušu radosti...

Okresné a krajské kolo vo futsale

Upravené: streda, 26. október 2011

 futsal1.jpg    24.11.2009 sa v SOŠ Kukučínova Poprad uskutočnilo okresné finále v halovom futbale. Víťazi obvodných kôl – SOŠ Svit, OA Poprad, SOŠ elektrotechnická Poprad a SOŠ Kukučínova Poprad – sa stretli vo vzájomnom súboji každý s každým.

Imatrikulácia prvákov

Upravené: streda, 26. október 2011

Dňa 20. 11. 2009 sa v telocvični našej školy uskutočnila imatrikulácia prvákov. Študentský parlament v spolupráci s triedami III. C a III. D pripravili pre prvákov zaujímavé súťaže a malé občerstvenie.

iBobor 2009/10

Upravené: streda, 26. október 2011

     V dňImageoch 9. a 10. novembra 2009 sa žiaci našej školy zúčastnili informatickej súťaže iBobor, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

2. ročník vedomostnej súťaže VSE a.s.

Upravené: streda, 26. október 2011

Východoslovenská energetika opäť pripravila v spolupráci s našou školou vedomostnú súťaž pre žiakov druhých ročníkov z oblasti elektrotechniky. Mohli sa prihlásiť aj prváci, ktorí si chceli zmerať sily so staršími spolužiakmi.

Záverečné stretnutie projektu Comenius

Upravené: streda, 26. október 2011
comen1.jpg

      V našej škole sa v dňoch 1.- 3. júna 2009 stala už druhý krát v tomto školskom roku miestom konania projektového stretnutia projektu Comenius financovaného Európskou úniou.

Exkurzia v OLPÚ Predná Hora

Upravené: streda, 26. október 2011

prednahora.jpg19. mája 2009 sa skupinka 19-tich žiakov zo 6-tich tried zúčastnila prednášky o alkoholovej závislosti v OLÚP, n. o. na Prednej Hore.

Boli sme v Paríži

Upravené: streda, 26. október 2011

 pariz1.jpg  V dňoch 21.04.-25.04.2009 sa študenti našej školy zúčastnili literárno - poznávacieho zájazdu do Paríža.
 

Chmeľová brigáda

Upravené: streda, 26. október 2011

Tak ako po iné roky,   tak i v   tomto roku sa  naši  študenti  zúčastnili  chmeľovej  brigády  v   Českej republike - v Lhote pod Džbánem. 

Exkurzia z VSE

Upravené: streda, 26. október 2011

Pracovníci z VSE a.s. prišli 5. mája 2009 do areálu našej školy s najmodernejším meracím vozidlom, ktoré  sa používa na hľadanie porúch káblov nn aj vn.