Finančná olympiáda

Upravené: streda, 11. marec 2020

Finančná olympiáda je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho projektu Nadácie PARTNERS – Deň finančnej gramotnosti. Cieľom je preveriť finančné a ekonomické vedomosti našich stredoškolákov. V tomto ôsmom ročníku sa do prvého kola zapojilo približne 4 000 študentov rôznych stredných škôl.

Finále súťaže VSD 2020

Upravené: pondelok, 2. marec 2020

Téma 13. ročníka tímovej súťaže VSD bola Smart Home s dôrazom na úsporu elektrickej energie. Finále prebehlo po prvýkrát 27.2. v Univerzitnom vedeckom parku Technicom v Košiciach. Každý tím mal navrhnúť  a zhotoviť funkčný model s príslušnou dokumentáciou a musel vojsť do rozpočtu 150€. Súťažilo 12 tímov zo šiestich škôl východného Slovenska. Našu školu reprezentovali 2 tímy.

Vlastná tvorba

Upravené: streda, 26. február 2020

Sme síce Stredná odborná škola elektrotechnická a od našich žiakov sa očakáva predovšetkým získanie odborného vzdelania, avšak našou úlohou nie je sústrediť pozornosť žiaka len na jeden bod, ale ho aj všestranne rozvíjať. Preto som sa rozhodla na hodine anglického jazyka v mojich skupinách v triedach I.A a I.C vyhlásiť súťaž vo vlastnej tvorbe na tému In My Perfect World ... (V mojom perfektnom svete ...).

MDMJ

Upravené: utorok, 25. február 2020

Pod touto iniciálovou skratkou sa skrýva Medzinárodný deň materinského jazyka pripadajúci už 19 rokov na území Slovenska na 21. február. Po prvý raz sa tento sviatok oslavoval v roku 2000. V súčasnosti si ho pripomínajú vo viacerých štátoch v Austrálii, Bangladéši, Brazílii, Čile, Číne, Francúzsku, Indii, Japonsku, Juhoafrickej  republike, Kube, Maďarsku, Rusku...

Školské kolo SOČ

Upravené: utorok, 25. február 2020

20.2.2020 prebehlo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťažili 4 práce v oblasti 12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika. Komisia po prezentácií jednotlivých prác rozhodla o konečnom poradí:

Dystopický svet

Upravené: pondelok, 24. február 2020

Dňa 18. 2. 2020 dostali vybraní študenti z prvých druhých aj tretích ročníkov možnosť zúčastniť sa prednášky v Podtatranskej  knižnici na tému dystopická literatúra.

Druhý na Slovensku

Upravené: streda, 19. február 2020

 „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ – tak to je ZENIT, súťaž zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách určených žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií. Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve.

Oslava lásky pohybom

Upravené: streda, 19. február 2020

Valentínsky turnaj v trojkovom basketbale v Aréne Poprad má už svoju tradíciu. Usporiada ho Basketbalová akadémia mládeže v Poprade, odbor školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade a Slovenská asociácia športu na školách OR v Poprade.

Grand Prix 2020

Upravené: pondelok, 17. február 2020

Sprievodná akcia počas dňa otvorených dverí na Strojníckej fakulte STU Bratislava 13.2.2020 ako ukázať všetkým, že „strojáriny“ sa nemusíš báť. Súťažili 3-5 členné družstva študentov stredných škôl.  Počas súťaže súťažiaci na stanovištiach rozmiestnených po Strojníckej fakulte STU plnili rôzne praktické a teoretické úlohy. Úloh bolo dosť a pripravili ich jednotlivé odborné ústavy. Podľa vopred pripraveného harmonogramu a plánu trasy súťažiaci preukazovali svoje vedomostí a schopností.

Strojárska olympiáda

Upravené: pondelok, 17. február 2020

Strojárska olympiáda je celoslovenský projekt podporovaný poprednými spoločnosťami nie len z oblasti strojárskeho priemyslu – VW Slovakia, Trnavská automobilka PSA, Konštrukta Industry, Sova Digital....