Každý človek určite rád sníva, od života očakáva len to najkrajšie a najlepšie. Aj snom novovytvorenej  redakčnej rady bolo obnoviť školský časopis začiatkom školského roka 2009/2010, čo sa nám aj podarilo a svetlo sveta v priebehu novembra až januára uzreli tri čísla časopisu Nulák.

Život v našej škole naberal rýchle obrátky a vytváral  možnosti, ako sa posúvať dopredu. Školské akcie, ktoré sa uskutočnili, úspešní žiaci, ktorých sme  chceli zviditeľniť, tradície, ktoré nám ostávajú vryté v spomienkach, aktuálne dianie v spoločnosti a v našej škole, rubriky „nezabudnuteľné,“ kde sa aj po rokoch nájdu naši stužkári, študentské cesty a zážitky, ohlasy čitateľov na pálčivé témy, tajničky, úvahy, komentáre, reportáže, básne, ilustrácie , to všetko nájdete, keď si kliknete na jednotlivé čísla.

Veľakrát si povieme, že keby sme nejakú vec  mohli urobiť ešte raz, urobíme ju úplne inak, lepšie a bez chýb. Veď nie nadarmo sa hovorí, že človek sa učí na vlastných chybách. Preto snahou redakčnej rady bude časopis neustále vylepšovať a zdokonaľovať. Dúfame, že aj ostatní žiaci školy, ktorí ešte stále váhajú alebo majú zábrany, sa k nám pripoja a svojimi nápadmi, príspevkami nás pobavia a rozosmejú, ale aj poučia a oboznámia s tým, čo majú na srdci a na jazyku.

Školský časopis spoločne tvorme, radi ho čítajme a na nové číslo sa vždy tešme a radujme, čoskoro tu bude zas.


Ročník

2009

Ročník

2010

Ročník

2011

Ročník

2012

Ročník

2013

Ročník

2014

Ročník

2015

Ročník

2016

Ročník

2017

Ročník

2018

1/09 1/10 1/11 4/12 7/13 9/14 12/15 1/16 1/17 1/18
2/09 2/10 2/11 5/12 8/13 10/14  13/15 2/16 2/17 2/18
  3/10 3/11 6/12   11/14   3/16 3/17 3/18

Ročník

2019

Ročník

2020

Ročník

2021   

                                                                                                               
1/19 1/20 1/21              
2/19 2/20                
3/19                  

 

Časopis Nulák č. 1/2021

Upravené: streda, 9. jún 2021

Psst, počuješ to? Pýtaš sa čo? No predsa všetky tie zvuky voľnosti, ktoré sa už neúprosne prebíjajú cez okná, skrz všetky škáry ti vnikajú do hlavy, do mysle, a ty sa už nevieš sústrediť na nič iné, iba na to, že koniec školského roka už je za rohom. Koniec je však aj v inom slova zmysle. Koniec môjho šéfredaktorovania a posledného čísla časopisu v mojej réžii. A tak v ňom spomínam. Spomínam na všetko, čo som zažil a častokrát, môžem smelo povedať, zážitky to boli až dobrodružné. Ste zvedaví? Čítajte a dozviete sa!

Časopis Nulák Covid 19-2/2020

Upravené: streda, 9. jún 2021

„Vypíname krajinu!“ hlásia médiá. Vianoce 2020, poznačené hrozbou koronavírusu, ktorá nás už kvári od jari a niet jej konca, sú tu. Hľadáme zmiernenie opatrení, aby mohli blízki sadnúť spolu k štedrovečernému stolu,  sme inšpirovaní Veľkou Britániou, no z noci na deň, zo dňa na noc prichádzajú nové Jóbove zvesti o novej mutácii koronavírusu ešte rýchlejšie šíriacom sa ako v predošlom prípade a to práve v Anglicku, ktorým sme sa tak chceli inšpirovať.

Časopis Nulák Covid 19-1/2020

Upravené: streda, 9. jún 2021

Školský rok sa nám pomaly blíži ku koncu, a tak aj napriek ťažkej situácií a neľahkým podmienkam  sme sa v on line prostredí rozhodli dať dokopy náš školský časopis, ktorý má prívlastok  odborného pomenovania celosvetovej pandémie, zodpovednej za naše prikovanie k počítačom, mobilom  a iným podporným prostriedkom, ktoré umožňovali špecifické vzdelávanie, o akom sa nám predtým ani len nesnívalo.

Časopis Nulák č. 3/2019

Upravené: pondelok, 16. december 2019

Z editoriálu  nového čísla časopisu Nulák:
Školský rok je v plnom prúde, a tak, samozrejme, nemôžeme zaostávať. Spojili sme hlavy do- hromady, poriadne zamakali a teraz v rukách držíš prvé oficiálne číslo Nuláka v tomto školskom roku.  Naši žiaci robia naozaj veľké množstvo aktivít, ktorými sa môžu hrdo pýšiť. A keďže nezaháľali a rovno od septembra poctivo dreli, máme o čom písať.

Časopis Nulák č. 2/2019

Upravené: streda, 26. jún 2019

Od septembra ubehol už nejaký ten piatok, konkrétne skoro desať mesiacov, čo znamená, že naše trápenie v školských laviciach sa blíži ku koncu a s ním prichádza aj posledné tohtoročné číslo Nuláka. Treba podotknúť, že záver roka bol zaujímavými udalosťami a aktivitami našich študentov priam nabitý. Najdôležitejšou udalosťou však boli ústne maturitné skúšky posledný májový týždeň, a preto chcem všetkým štvrtákom zagratulovať k ich úspešnému zvládnutiu.

Časopis Nulák č. 1/2019

Upravené: piatok, 5. apríl 2019

Chcete vedieť niečo o bankovkách? Chcete sa pozrieť do Panamy  na stretnutie mládeže celého sveta? Zabudli ste, čo všetko sa udialo na škole a mimo nej? Neviete nič o medializovanej relácii RTVS „Najväčší Slovák?!“ Zoberte náš časopis do rúk alebo si otvorte webovú stránku a čítajte. Čítajte nové číslo časopisu Nulák od začiatku do konca a dozviete sa ešte oveľa viac, ako som v úvode predostrel.

Časopis Nulák č. 3/2018

Upravené: streda, 19. december 2018

Rok 2018/2019! Čo nás čaká a čo nás neminie? Otázka zásadná a z prvej časti už aj zodpovedaná na stránkach nášho časopisu v správičkách, ktoré vám môžu pripomenúť chvíle strávené mimo školy na rôznych exkurziách, študijných pobytoch alebo športových súťažiach.

Časopis Nulák č. 2/2018

Upravené: piatok, 7. december 2018

S posledným číslom školského roka 2017/2018 nastala zmena na poste šéfredaktora a to z jednoduchého dôvodu. Naše jediné dievča na škole a zároveň šéfka časopisu zmaturovala a takpovediac vyletela z hniezda  zabehnutého systému   nasmerujúc  si to priamo na vysokú školu. Z tohto dôvodu som na moje veľké prekvapenie dostal ponuku viesť ako šéfredaktor tento časopis, čo som nakoniec bojac sa najskôr zodpovednosti prijal s úmyslom pokračovať v zabehnutých koľajach a čoraz viac sa zlepšovať.

Časopis Nulák č. 1/2018

Upravené: piatok, 4. máj 2018

 Milí spolužiaci, vážení pedagógovia!
     Ako to už chodí, tak aj tentoraz môj príhovor znamená príchod ďalšieho čísla časopisu Nulák v tomto školskom roku, ale aj môjho posledného na tejto škole.
     Kvôli tomu by som tento príhovor chcela využiť na poďakovanie a rozlúčenie sa s vami, chlapci.

Časopis Nulák č. 3/2017

Upravené: piatok, 22. december 2017

Milí čitatelia!

Vianoce klopú na dvere a my nedočkavosťou horíme otvoriť ich a vrhnúť sa na všetky tie dobroty, darčeky, túžime sadnúť si za štedrovečerný stôl, vychutnať si tú neopakovateľnú, vanilkovokaprovošalátovomedovooblátkovú vôňu a hlavne cítiť blízkosť rodiny, lásku človeka k človeku, to posolstvo zoslané z nebies narodením Ježiška v jasliach na slame  v Betlehéme.