EU Solidarity

Upravené: streda, 17. marec 2021

Ďakujeme, že sme boli súčasťou zasadnutia Euroscola Online 12. marca 2021. Nielen naši študenti, ale aj študenti z ostatných pozvaných krajín EÚ zohrali na podujatí mimoriadne dôležitú úlohu a prostredníctvom svojej aktívnej účasti položili otázku viceprezidentovi a expertom pozvaným na podujatie.

Ocenenie pre Petra

Upravené: streda, 9. jún 2021

Slovenská asociácia pretláčania rukou ocenila najlepších športovcov sezóny. Vzhľadom na súťažne oklieštenú sezónu komisia vybrala športovcov, ktorí najviac prekvapili, a ktorí si to výsledkami vybojovali.

Nás teší, že najlepším juniorom Slovenska v sezóne 2019/20 sa stal náš žiak Peter Gurecka (AWK Prešov).

Záznam z DOD 2021

Upravené: štvrtok, 11. marec 2021

Záznam z Dňa otvorených dverí si môžete pozrieť:

29. ročník literárnej súťaže

Upravené: štvrtok, 18. február 2021

29. ročník literárnej súťaže o Slovensku a rodnej reči

 

Žijeme v spoločenskej izolácii pracovnej, školskej a jediným všemocným prostriedkom na udržanie chodu spoločnosti je internet so všetkými svojimi negatívnymi a pozitívnymi dopadmi. Hľadáme istoty, ktoré nám pomôžu prežiť tento čas bez ujmu na fyzickom a duševnom zdraví a tou istotou sú trebárs aj tradície, ktoré sa snažíme dodržiavať.

Obvodné kolo OAJ

Upravené: utorok, 2. február 2021

Už druhý školský rok zažívame netradičnú online výučbu. Učiteľom, žiakom a rodičom neostáva nič iné, ako prispôsobiť sa tejto špeciálnej situácii a čo najviac priblížiť online vyučovanie tomu, na čo sme boli doteraz zvyknutí zo škôl. Ani tvorcovia súťaží nezaháľali a urobili všetko pre to, aby si žiaci mohli zmerať sily vo svojich obľúbených predmetoch aj spoza obrazoviek počítačov.

Záložka do knihy ...

Upravené: piatok, 18. december 2020

Záložka do knihy spája školy 2020

Plány projektu boli zastavené nemilosrdným vírusom, ktorý zahatal tvorivý potenciál žiakov a uväznil ich doma pri počítačoch. No nič to zato, on line možnosti sú takmer neobmedzené a záložky uzreli svetlo sveta v prostredí aplikácie Edupage, kde bol vytvorený priestor na realizáciu projektu. Tohtoročné zadanie pre stredoškolákov bolo zamerané na slovenskú dramatickú tvorbu.

Školské kolo OSJL

Upravené: utorok, 15. december 2020

sa ako všetky súťaže v tomto období konalo on line cez Edupage. Jeho formu a priebeh  podmieňovalo virtuálne prostredie,  poskytujúce priestor na vytváranie testov, slohových útvarov, a teda aj na  kreovanie jednotlivých častí olympiády, preverujúcej čitateľské zručnosti a čitateľskú gramotnosť žiakov v materinskom jazyku.

Olympiáda ľudských práv 20

Upravené: streda, 9. december 2020

Dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti spolu so zásadami slobody, demokracie, rovnosti a právneho štátu sú hodnoty, ktoré sú témami aj na hodinách občianskej výchovy.

Literárne ocenenie

Upravené: streda, 9. december 2020

Aj keď škola zíva prázdnotou, pošta funguje statočne. V minulom týždni dorazil z Nových Zámkov balíček, obsahujúci vecné ceny a diplom pre žiaka Borisa Bebčáka z II. C triedy. Odborná porota celoslovenskej súťaže v písaní literárnych prác na tému: „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ ocenila jeho prácu Čestným uznaním.

Olympiáda v ANJ

Upravené: utorok, 24. november 2020

Žijeme v dobe koronavírusu a pandemických opatrení. Tie vyhnali žiakov zo škôl a neostáva im iné, ako vzdelávať sa dištančne v online svete. To nie je ľahké pre nikoho – žiakov, ich rodičov, ani učiteľov. Online výučba prináša nové výzvy a jednu z nich sme prijali na našej škole aj my.