Časopis Nulák č. 1/2021

Upravené: streda, 9. jún 2021

Psst, počuješ to? Pýtaš sa čo? No predsa všetky tie zvuky voľnosti, ktoré sa už neúprosne prebíjajú cez okná, skrz všetky škáry ti vnikajú do hlavy, do mysle, a ty sa už nevieš sústrediť na nič iné, iba na to, že koniec školského roka už je za rohom. Koniec je však aj v inom slova zmysle. Koniec môjho šéfredaktorovania a posledného čísla časopisu v mojej réžii. A tak v ňom spomínam. Spomínam na všetko, čo som zažil a častokrát, môžem smelo povedať, zážitky to boli až dobrodružné. Ste zvedaví? Čítajte a dozviete sa!

EU Solidarity

Upravené: streda, 17. marec 2021

Ďakujeme, že sme boli súčasťou zasadnutia Euroscola Online 12. marca 2021. Nielen naši študenti, ale aj študenti z ostatných pozvaných krajín EÚ zohrali na podujatí mimoriadne dôležitú úlohu a prostredníctvom svojej aktívnej účasti položili otázku viceprezidentovi a expertom pozvaným na podujatie.

Ocenenie pre Petra

Upravené: streda, 9. jún 2021

Slovenská asociácia pretláčania rukou ocenila najlepších športovcov sezóny. Vzhľadom na súťažne oklieštenú sezónu komisia vybrala športovcov, ktorí najviac prekvapili, a ktorí si to výsledkami vybojovali.

Nás teší, že najlepším juniorom Slovenska v sezóne 2019/20 sa stal náš žiak Peter Gurecka (AWK Prešov).

Záznam z DOD 2021

Upravené: štvrtok, 11. marec 2021

Záznam z Dňa otvorených dverí si môžete pozrieť:

29. ročník literárnej súťaže

Upravené: štvrtok, 18. február 2021

29. ročník literárnej súťaže o Slovensku a rodnej reči

 

Žijeme v spoločenskej izolácii pracovnej, školskej a jediným všemocným prostriedkom na udržanie chodu spoločnosti je internet so všetkými svojimi negatívnymi a pozitívnymi dopadmi. Hľadáme istoty, ktoré nám pomôžu prežiť tento čas bez ujmu na fyzickom a duševnom zdraví a tou istotou sú trebárs aj tradície, ktoré sa snažíme dodržiavať.

Obvodné kolo OAJ

Upravené: utorok, 2. február 2021

Už druhý školský rok zažívame netradičnú online výučbu. Učiteľom, žiakom a rodičom neostáva nič iné, ako prispôsobiť sa tejto špeciálnej situácii a čo najviac priblížiť online vyučovanie tomu, na čo sme boli doteraz zvyknutí zo škôl. Ani tvorcovia súťaží nezaháľali a urobili všetko pre to, aby si žiaci mohli zmerať sily vo svojich obľúbených predmetoch aj spoza obrazoviek počítačov.

Časopis Nulák Covid 19-2/2020

Upravené: streda, 9. jún 2021

„Vypíname krajinu!“ hlásia médiá. Vianoce 2020, poznačené hrozbou koronavírusu, ktorá nás už kvári od jari a niet jej konca, sú tu. Hľadáme zmiernenie opatrení, aby mohli blízki sadnúť spolu k štedrovečernému stolu,  sme inšpirovaní Veľkou Britániou, no z noci na deň, zo dňa na noc prichádzajú nové Jóbove zvesti o novej mutácii koronavírusu ešte rýchlejšie šíriacom sa ako v predošlom prípade a to práve v Anglicku, ktorým sme sa tak chceli inšpirovať.

Záložka do knihy ...

Upravené: piatok, 18. december 2020

Záložka do knihy spája školy 2020

Plány projektu boli zastavené nemilosrdným vírusom, ktorý zahatal tvorivý potenciál žiakov a uväznil ich doma pri počítačoch. No nič to zato, on line možnosti sú takmer neobmedzené a záložky uzreli svetlo sveta v prostredí aplikácie Edupage, kde bol vytvorený priestor na realizáciu projektu. Tohtoročné zadanie pre stredoškolákov bolo zamerané na slovenskú dramatickú tvorbu.

Školské kolo OSJL

Upravené: utorok, 15. december 2020

sa ako všetky súťaže v tomto období konalo on line cez Edupage. Jeho formu a priebeh  podmieňovalo virtuálne prostredie,  poskytujúce priestor na vytváranie testov, slohových útvarov, a teda aj na  kreovanie jednotlivých častí olympiády, preverujúcej čitateľské zručnosti a čitateľskú gramotnosť žiakov v materinskom jazyku.

Olympiáda ľudských práv 20

Upravené: streda, 9. december 2020

Dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti spolu so zásadami slobody, demokracie, rovnosti a právneho štátu sú hodnoty, ktoré sú témami aj na hodinách občianskej výchovy.