Časopis Nulák č. 2/2022

Upravené: utorok, 5. júl 2022

Z editoriálu:

Volám sa Jakub a ako nový šéfredaktor sa vám prvýkrát prihováram. Smolím tieto vety pomaly ale isto a musím konštatovať, že rok ktorý uplynul, bol zaujímavý nielen novým prostredím, novými učiteľmi a odbornými predmetmi, ale aj tým, že sme sa pomaly, ale isto preorientovali na prezenčné vyučovanie, aj keď... Veď viete, ako prebiehal prvý polrok, občas tak a občas inak, podľa pandemickej situácie na Slovensku.

Finále šk. ligy

Upravené: utorok, 28. jún 2022

Dňa 21.06. 2022 vyvrcholila finálovými zápasmi Školská liga vo futbale. Triedne kolektívy, ktoré sa do súťaže zapojili bojovali počas školského roka o postup do finálového turnaja. Družstvá nemohli naplniť celý harmonogram a odohrať všetky predpísané zápasy, nakoľko tieto boli obmedzené rozsahom covidových opatrení.

Vymeň cigaretu za jablko

Upravené: pondelok, 20. jún 2022

WHO vyhlásila 31. máj za Svetový deň bez tabaku. Ročne tabak zabíja na svete 6 miliónov ľudí, z nich je viac ako 600 000 pasívnych fajčiarov, ktorí zomierajú na následky fajčenia iných. Podľa WHO začína vo svete každý deň fajčiť 100-tisíc detí. Každé dieťa pritom vyrastá s rodičmi, v kruhu dospelých, kde získava návyky. Škodlivým účinkom pasívneho fajčenia je vo svete vystavených 700 miliónov detí. S fajčením experimentujú už 11- a 12-ročné deti.

Maturita 2022

Upravené: utorok, 7. jún 2022

27. 5. 2022 sa škola zaplnila slávnostne vyobliekanými študentmi, prichystanými  prevziať si doklady o úspešnom vykonaní maturitnej skúšky, ktorá ich posunie do ďalšieho pracovného alebo vysokoškolského života.
     „Štyri roky.....,čo to vlastne znamená? Číslo štyri symbolizuje disciplínu, spoľahnutie sa na niekoho, pracovitosť, ale aj veľkú drinu. Pre nás všetkých má toto číslo špecifický význam. Sú to roky  úsilia učiť sa, preukazovať vedomosti a zručnosti, ale aj roky trávenia času v triednom kolektíve, so spolužiakmi a kamarátmi, roky  úspechov aj neúspechov a hlavne, štyri roky dospievania.

Medzinárodný deň rodiny

Upravené: utorok, 7. jún 2022

20. septembra 1993 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN  15. máj za Medzinárodný deň rodiny. Význam tohto dňa spočíva v pripomenutí si dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti.

Finále súťaže VSD 2022

Upravené: streda, 11. máj 2022

Téma 15. ročníka tímovej súťaže VSD bola Manažment odpadového hospodárstva so zameraním na pôvod a rozsah odpadov v energetickej spoločnosti, škole alebo v domácnosti. Finále prebehlo 5.5. v Univerzitnom vedeckom parku Technicom v Košiciach. Každý tím mal navrhnúť  a zhotoviť funkčný model s príslušnou dokumentáciou. Súťažilo 10 tímov zo šiestich škôl východného Slovenska. Našu školu reprezentovali 2 tímy.

Okresné kolo v bedmintone

Upravené: pondelok, 16. máj 2022

V utorok 2.5.2022 sme sa s našimi žiakmi Jánom Koščákom (1.A) a Jurajom Mlynárom (2.A) zúčastnili Okresného kola v bedmintone žiakov a žiačok stredných škôl. Toto podujatie bolo organizované Sportclubom Zámoček v Poprade-Matejovciach.

Literárny kvíz 2022

Upravené: pondelok, 9. máj 2022

Po koronovej prestávke sa vrátil do školy tradíciou uchovávaný literárny kvíz, ktorý sa konal vždy koncom apríla. Žiaci sa  vo vedomostnom zápolení  previezli storočiami a najvýznamnejšími dielami svetovej a slovenskej literatúry, dokazujúc nielen teoretické vedomosti o spisovateľoch a literárnych obdobiach, ale vyskúšajúc  si aj čítanie s porozumením, vyhľadávanie umeleckých jazykových prostriedkov, stanovenie roviny deja a roviny významu jednotlivých ukážok.

Mladý Európan 2022

Upravené: pondelok, 2. máj 2022

Zastúpenie Európskej komisie v SR a regionálne informačné centrá Europe Direct vyhlásili tento rok už 17. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Vedomostná súťaž je určená pre študentov druhých, tretích a štvrtých ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Beseda s víťazkami

Upravené: streda, 13. apríl 2022

07.03.2022 zorganizovala naša pani vychovávateľka  stretnutie žiakov ŠI s paralympijskými víťazkami. Dievčatá Alexandra Rexová a Eva Trajčíková, zlaté medailistky v superG  a bronzové v slalome na paralympijských hrách v Číne a víťazky Svetového pohára v uplynulej sezóne ochotne prijali ponuku a prišli sa podeliť o svoje skúsenosti a krásne zážitky z paralympiády.