Kurzy

Upravené: štvrtok, 13. máj 2021

Ponúkame aj neakreditované vzdelávanie - kurzy podľa potrieb zamestnávateľov zamerané na :

  • informačné technológie
  • špecializované tematické celky v oblasti  
  • strojárenstva a elektrotechniky