Externé štúdium

Upravené: pondelok, 17. máj 2021

Externé 2-ročné nadstavbové štúdium
2675 L 02 – elektrotechnika  - výroba a prevádzka strojov a zariadení
2414 L 02 – strojárstvo – obrábanie

Podmienky prijatia – výučný  list v elektrotechnickom odbore
Doklad o vzdelaní – maturitné vysvedčenie
                                    elektrotechnická  spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 Z.z

 

Externé 2-ročné skrátené štúdium
2683 H 11 – elektromechanik – silnoprúdová technika
2683 H 15 – elektromechanik – úžitková technika

Podmienky prijatia – minimálne stredné odborné vzdelanie v inom odbore ako  elektro
Doklad o vzdelaní – výučný list
                                    vysvedčenie o záverečnej skúške
                                    elektrotechnická  spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 Z.z

 

Súbory:
Prihláška na štúdium

Prihláška je určená pre uchádzačov o externé nadstavbové štúdium alebo o externé štúdium učebného odboru na strednej škole.

Dátum 14. marec Veľkosť súboru 104.72 KB Stiahnuť 420

 

Externé štúdium PS

Kritéria prijímacieho konania externého štúdia pre školský rok 2021/2022.

Dátum 17. máj 2 Veľkosť súboru 436.13 KB Stiahnuť 520