Ponuka krúžkov

Ponuka krúžkov v školskom roku 2017/2018 žiakom našej školy, ktorým sa môžu venovať počas mimoškolských aktivít v priestoroch školy aj mimo nej, pod vedením pedagógov.

 

 P.č.

 Názov krúžku

 Vedúci krúžku

 1.

 Bowling

 Ing. Furcoň

 2.

 CCNA1

 Bc. Čupka

 3.

 Florbal

 Mgr. Gabajová

 4.

 Kondičné posilňovanie

 PaedDr. Šmidt

 5.

 Loptové hry

 PaedDr. Šmidt

 6.

 Maturujeme z anglického jazyka I

 Ing. Gurková

 7.

 Maturujeme z anglického jazyka II

 Mgr. Terrajová

 8.

 Maturujeme z nemeckého jazyka

 PaedDr. Nestorovičová

 9.

 Školská liga v malom futbale

 Mgr. Trajčíková