Ponuka krúžkov

Ponuka krúžkov v školskom roku 2016/2017 žiakom našej školy, ktorým sa môžu venovať počas mimoškolských aktivít v priestoroch školy aj mimo nej, pod vedením pedagógov.

 

P.č.

Názov krúžku

Vedúci krúžku

1.

Bowling

Ing. Furcoň

2.

Florbal

Mgr. Gabajová

3.

Kondičné posilňovanie

PaedDr. Šmidt

4.

Loptové hry

PaedDr. Šmidt

5.

Matematický I

Mgr. Legát

6.

Matematický II

Mgr. Terrajová

7.

Maturujeme z anglického jazyka

Ing. Vargová

8.

Maturujeme z anglického jazyka

PaedDr. Nestorovičová

9.

Školská liga v malom futbale

Mgr. Trajčíková

10.

Turistický

Mgr. Legát