Ponuka krúžkov

Ponuka krúžkov v školskom roku 2018/2019 žiakom našej školy, ktorým sa môžu venovať počas mimoškolských aktivít v priestoroch školy aj mimo nej, pod vedením pedagógov.

 

 P.č.

 Názov krúžku

 Vedúci krúžku

 1.

 Bowling

 Ing. Furcoň

 2.

 Turistický

 Mgr. Legát

 3.

 Florbal

 Mgr. Gabajová

 4.

 Kondičné posilňovanie

 PaedDr. Šmidt

 5.

 Športové hry

 PaedDr. Šmidt

 6.

 Fotografický

PaedDr. Vlachová

 7.

 Matematika pre VŠ

 Mgr. Legát

 8.

 Masmediálny

 PaedDr. Nestorovičová

 9.

 Školská liga v malom futbale

 Mgr. Trajčíková

 10.

 Európa v nás

 Ing. Garbinská