Organizácia školského roka

Školský rok 2019/2020 začína a ako obvykle, poskytujeme presné informácie o začiatku a konci školského roka i jednotlivých polrokov, vrátane informácií o začiatku a konci všetkých prázdnin v školskom roku. Pomocou týchto informácií si každý môže v dostatočnom predstihu naplánovať všetko potrebné.

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2019 (utorok).
  2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).
  3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Prázdniny:

  • Jesenné: 30. október (streda) až 31. október 2019 (štvrtok). Školské vyučovanie sa začne 4. novembra 2019 (pondelok).
  • Vianočné: 23. december 2019 (pondelok) až 7. január 2020 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2020 (streda).
  • Polročné: 3. február 2020 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 4. februára 2020 (utorok).
  • Jarné: Prešovský kraj – 2. marec (pondelok) až 6. marec 2020 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 9. marca 2020 (pondelok).
  • Veľkonočné: 9. apríl (štvrtok) až 14. apríl 2020 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 15. apríla 2020 (streda).
  • Letné: 1. júl (streda) až 31. august 2019 (piatok). Vyučovanie sa začne 2. septembra 2020 (streda).