Organizácia školského roka

Školský rok 2018/2019 začína a ako obvykle, poskytujeme presné informácie o začiatku a konci školského roka i jednotlivých polrokov, vrátane informácií o začiatku a konci všetkých prázdnin v školskom roku. Pomocou týchto informácií si každý môže v dostatočnom predstihu naplánovať všetko potrebné.

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2018 (utorok).
  2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (štvrtok).
  3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2019 (piatok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

Prázdniny:

  • Jesenné: 31. október (streda) až 2. november 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 5. novembra 2018 (pondelok).
  • Vianočné: 27. december 2018 (štvrtok) až 7. január 2019 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2019 (utorok).
  • Polročné: 1. február 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 4. februára 2019 (pondelok).
  • Jarné: Prešovský kraj – 18. február (pondelok) až 22. február 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 25. februára 2019 (pondelok).
  • Veľkonočné: 18. apríl (štvrtok) až 23. apríl 2019 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 24. apríla 2019 (streda).
  • Letné: 1. júl (pondelok) až 31. august 2019 (sobota). Vyučovanie sa začne 2. septembra 2019 (pondelok).