Organizácia školského roka

Školský rok 2016/2017 začína a ako obvykle, poskytujeme presné informácie o začiatku a konci školského roka i jednotlivých polrokov, vrátane informácií o začiatku a konci všetkých prázdnin v školskom roku. Pomocou týchto informácií si každý môže v dostatočnom predstihu naplánovať všetko potrebné.

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2016 (utorok).
  2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).
  3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).

Prázdniny:

  • Jesenné: 28. október (piatok) až 31. október 2016 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2016 (streda).
  • Vianočné: 23. december 2016 (piatok) až 5. január 2017 (štvrtok). Školské vyučovanie sa začne 9. januára 2017 (pondelok).
  • Polročné: 3. február 2017 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 6. februára 2017 (pondelok).
  • Jarné: Prešovský kraj – 6. marec (pondelok) až 10. marec 2017 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 13. marca 2017 (pondelok).
  • Veľkonočné: 13. apríl (štvrtok) až 18. apríl 2017 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 19. apríla 2017 (streda).
  • Letné: 3. júl (pondelok) až 31. august 2017 (štvrtok). Vyučovanie sa začne 4. septembra 2017 (pondelok).