Elektromechanik

Kód učebného odboru:            2683 H

Dĺžka štúdia:                            3 roky