Pozývame Vás na Deň otvorených dverí dňa 18.12.2018 (utorok) od 8.00 - 14.00 hod.

Elektromechanik

Kód učebného odboru:            2683 H

Dĺžka štúdia:                            3 roky