Pozývame Vás na Deň otvorených dverí dňa 18.12.2018 (utorok) od 8.00 - 14.00 hod.

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Kód študijného odboru:   2426 K  

Dĺžka štúdia:                    4 roky

Podmienky na prijatie:

  • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

  • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia štúdia:

  • maturitná skúška

Doklad o vzdelaní:

  • maturitné vysvedčenie

  • výučný list

  • medzinárodný certifikát IES

  • zváračský kurz Z-M1 prípadne Z-E1

Viac o programátorovi...

Učebný plán od 1.9.2013

 

Učebný plán

Image