Mechanik elektrotechnik

Kód študijného odboru:   2697 K

Dĺžka štúdia:                    4 roky

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Kód študijného odboru:   2426 K  

Dĺžka štúdia:                    4 roky

Mechanik - mechatronik

Kód študijného odboru:   2679 K

Dĺžka štúdia:                    4 roky

Elektrotechnika

Kód odboru:     2675 L

Dĺžka štúdia:    2 roky

Elektromechanik

Kód učebného odboru:            2683 H

Dĺžka štúdia:                            3 roky

Strojárstvo

Kód odboru:     2414 L

Dĺžka štúdia:    2 roky