Mechanik elektrotechnik

Kód študijného odboru:   2697 K

Dĺžka štúdia:                    4 roky

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Kód študijného odboru:   2426 K  

Dĺžka štúdia:                    4 roky

Mechanik - mechatronik

Kód študijného odboru:   2679 K

Dĺžka štúdia:                    4 roky

Elektrotechnika

Kód odboru:     2675 L

Dĺžka štúdia:    2 roky

Elektromechanik

 

Kód učebného odboru:            2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika - viac info...

                                                2683 H 11 elektromechanik - úžitková technika - viac info...

Dĺžka štúdia:                            3 roky

 

Podmienky na prijatie:

  • ukončenie 9. ročníka ZŠ

  • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia štúdia:

  • záverečná skúška

Doklad o vzdelaní:

  • výučný list

  • elektrotechnická spôsobilosť podľa Vyhl. 508/2009 Z.Z.

 

Po úspešnom ukončení je možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu dennou formou.

 

Učebné plány

 

Na stiahnutie - prihláška na externé štúdium 2-ročné

Súbory:
Prihláška na štúdium

Prihláška je určená pre uchádzačov o externé nadstavbové štúdium alebo o externé štúdium učebného odboru na strednej škole.

Dátum 14. marec Veľkosť súboru 17.48 KB Stiahnuť 2520

Prihláška na štúdium

Prihláška je určená pre uchádzačov o externé nadstavbové štúdium alebo o externé štúdium učebného odboru na strednej škole.

Dátum 14. marec Veľkosť súboru 31.32 KB Stiahnuť 2453

 

 

Strojárstvo

Kód odboru:     2414 L

Dĺžka štúdia:    2 roky