Objednávky 2019

Zverejňovanie objednávok podľa zákona č.546/2010 Z.z.

Číslo IČO Dodávateľ Adresa dodávateľa Plnenie Vystavené Suma
v €
2019001 02670941 Mastereye, s.r.o. Rybná 715/24, Praha      Licencia Vision Classroom Kit 08.01.2019 482,79
2019002 31396674 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava     jedálne kupóny 21.01.2019 720,00
2019003 36461351 VELIČKA, s.r.o. Fraňa Kráľa 48, Poprad potraviny - pečivo 22.01.2019 2 000,00
2019004 37749765 Michal Eštvan Partizánska 3254/10, Poprad potraviny - mäso 22.01.2019 3 000,00
2019005 36019208 INMEDIA, s. r. o. Námestie SNP 11, Zvolen potraviny 22.01.2019 3 500,00
2019006 36681172 LUJAN PLUS, s. r.o.  Mengusovce 117 ovocie, zelenina 22.01.2019 1 000,00
2019007 44360991 HOPE FAMILY, s.r.o.  Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce potraviny 22.01.2019 1 000,00
2019008 34144579 AG FOODS SK, s.r.o.  Moyzesova 10, Pezinok potraviny 22.01.2019 1 000,00
2019009 36499447 MEGAS trade, s.r.o Slavkovská 29, Kežmarok pranie 12.02.2019 25,32
2019010 44773293 CBC Slovakia, s.r.o. Nové Záhrady I/9, Bratislava kopírka Canon 22.03.2019 1 662,00
2019011 35958120 Lyreco CE, SE Na Pántoch 18, Bratislava kancelársky materiál 25.03.2019 2 000,00
2019012 00891541 Stredná odborná škola technická Kukučínova 483/12, Poprad zváračský kurz 15.04.2019 3 000,00
2019013 35975946 Disig, a.s.  Záhradnícka 151, Bratislava mandátny certifikát 26.04.2019 105,60