Vedenie

Kontakty funkcionárov vedenia školy

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia
Ing. Anna Lorencovičová Riaditeľka školy
Ing. Ján Furcoň Zástupca pre teoretické vyučovanie
Ing. Daniela Rušinová Zástupkyňa pre odborný výcvik
Ing. Mária Liptáková Zástupkyňa pre technicko-ekonomickú činnosť