Teoretické vyučovanie

Kontakty učiteľov teoretického vyučovania

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia
Mgr. Janka Gabajová Učiteľ
Ing. Iveta Garbinská Učiteľ
Ing. Jozef Fabián Učiteľ
Ing. Slavko Fedorik Učiteľ
Mgr. Mária Komorová Učiteľ
PaedDr. Miroslava Nestorovičová Učiteľ
Ing. Ľuboslav Soska Učiteľ
Mgr. Andrea Vaverčáková Učiteľ
Ing. Mariana Vdovjaková Učiteľ
PaedDr. Marta Vlachová Učiteľ