Teoretické vyučovanie

Kontakty učiteľov teoretického vyučovania

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia
Mgr. Janka Gabajová Učiteľ
Ing. Iveta Garbinská Učiteľ
Ing. Beáta Gurková
Ing. Jozef Fabián Učiteľ
Ing. Slavko Fedorik Učiteľ
Mgr. Mária Komorová Učiteľ
Mgr. František Legát Učiteľ
PaedDr. Miroslava Nestorovičová Učiteľ
Ing. Ľuboslav Soska Učiteľ
Ing. Štefan Tatarko Učiteľ
Mgr. Mária Terrajová Učiteľ
Mgr. Andrea Vaverčáková Učiteľ
Ing. Mariana Vdovjaková Učiteľ