Pozývame Vás na Deň otvorených dverí dňa 18.12.2018 (utorok) od 8.00 - 14.00 hod.

 • Vedenie

  Kontakty funkcionárov vedenia školy

  Počet kontaktov:
  4
 • Teoretické vyučovanie

  Kontakty učiteľov teoretického vyučovania

  Počet kontaktov:
  15
 • Odborný výcvik

  Kontakty majstrov odborného výcviku

  Počet kontaktov:
  10
 • Internát

  Kontakty vychovávateľov

  Počet kontaktov:
  3
 • Administratíva

  Kontakty zamestnancov administratívy

  Počet kontaktov:
  2
 • Škola

  Všeobecné kontakty školy

  Počet kontaktov:
  4