Informačné technológie

Absolventi získajú:

  • certifikát IES o platnosti vzdelania v krajinách EU

  • maturitné vysvedčenie

  • výučný list

  • vyhlášku o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Ako informatici sa u nás naučíte:

  • princípy, konštrukciu a činnosť jednotlivých častí celého počítača vrátane periférnych zariadení, spôsoby komunikácie v systémoch, programové vybavenie PC a základy programovacích jazykov

  • diagnostikovať a odstrániť poruchu na PC

  • pracovať v systéme počítačových sietí rôznych topológií

  • vykonávať údržbu a servis zariadení počítačových sietí

  • pracovať s rôznymi druhmi zariadení výpočtovej techniky

  • navrhnúť riadiace systémy na báze počítačovej techniky rôznych stupňov a náročnosti podľa požiadaviek objednávateľa

Informačné technológie môžete študovať v odbore: Mechanik elektrotechnik...

Videoprezentácia

Fotogaléria

laboratórium výpočtovej techniky 1laboratórium výpočtovej techniky 2odborný výcvikodborný výcvik