Každý človek určite rád sníva, od života očakáva len to najkrajšie a najlepšie. Aj snom novovytvorenej  redakčnej rady bolo obnoviť školský časopis začiatkom školského roka 2009/2010, čo sa nám aj podarilo a svetlo sveta v priebehu novembra až januára uzreli tri čísla časopisu Nulák.

Život v našej škole naberal rýchle obrátky a vytváral  možnosti, ako sa posúvať dopredu. Školské akcie, ktoré sa uskutočnili, úspešní žiaci, ktorých sme  chceli zviditeľniť, tradície, ktoré nám ostávajú vryté v spomienkach, aktuálne dianie v spoločnosti a v našej škole, rubriky „nezabudnuteľné,“ kde sa aj po rokoch nájdu naši stužkári, študentské cesty a zážitky, ohlasy čitateľov na pálčivé témy, tajničky, úvahy, komentáre, reportáže, básne, ilustrácie , to všetko nájdete, keď si kliknete na jednotlivé čísla.

Veľakrát si povieme, že keby sme nejakú vec  mohli urobiť ešte raz, urobíme ju úplne inak, lepšie a bez chýb. Veď nie nadarmo sa hovorí, že človek sa učí na vlastných chybách. Preto snahou redakčnej rady bude časopis neustále vylepšovať a zdokonaľovať. Dúfame, že aj ostatní žiaci školy, ktorí ešte stále váhajú alebo majú zábrany, sa k nám pripoja a svojimi nápadmi, príspevkami nás pobavia a rozosmejú, ale aj poučia a oboznámia s tým, čo majú na srdci a na jazyku.

Školský časopis spoločne tvorme, radi ho čítajme a na nové číslo sa vždy tešme a radujme, čoskoro tu bude zas.

Ročník 2009 Ročník 2010 Ročník 2011 Ročník 2012 Ročník 2013 Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017
Nulák 1/09 Nulák 1/10 Nulák 1/11 Nulák 4/12 Nulák 7/13 Nulák 9/14 Nulák 12/15 Nulák 1/16 Nulák 1/17
Nulák 2/09 Nulák 2/10 Nulák 2/11 Nulák 5/12 Nulák 8/13 Nulák 10/14 Nulák 13/15 Nulák 2/16 Nulák 2/17
  Nulák 3/10 Nulák 3/11 Nulák 6/12   Nulák 11/14   Nulák 3/16 Nulák 3/17

 

Časopis Nulák č. 1/2018

 Milí spolužiaci, vážení pedagógovia!
     Ako to už chodí, tak aj tentoraz môj príhovor znamená príchod ďalšieho čísla časopisu Nulák v tomto školskom roku, ale aj môjho posledného na tejto škole.
     Kvôli tomu by som tento príhovor chcela využiť na poďakovanie a rozlúčenie sa s vami, chlapci.

Časopis Nulák č. 3/2017

Milí čitatelia!

Vianoce klopú na dvere a my nedočkavosťou horíme otvoriť ich a vrhnúť sa na všetky tie dobroty, darčeky, túžime sadnúť si za štedrovečerný stôl, vychutnať si tú neopakovateľnú, vanilkovokaprovošalátovomedovooblátkovú vôňu a hlavne cítiť blízkosť rodiny, lásku človeka k človeku, to posolstvo zoslané z nebies narodením Ježiška v jasliach na slame  v Betlehéme.

Časopis Nulák č. 2/2017

Milí čitatelia!
     Pri písaní tohto príhovoru sedím na sedačke a vychutnávam si nádherný letný deň. Vôkol mňa je cítiť vôňu pokosenej trávy a sena. Je to jeden zo znakov, že sa nám blíži leto a s ním aj obľúbené prázdniny.

Časopis Nulák č. 1/2017

Milí čitatelia!
     Jar je tak osviežujúca, prináša nový život, do žíl prúdi akoby čerstvá krv, ktorá prináša výrazný prísun energie a  spolu so slnečnými lúčmi nás napĺňa novými nádejami. Žiaľ, nie tento rok. Nedávno sa zobudím a som vo veľkých rozpakoch. Som to ja a v realite?? Okolo kopa snehu, z nebies sa vločky na nás valia a tancujú ten svoj baletný tanec v odvekom rytme valčíkových taktov. Čo to má byť? Všetko sa mi zdá naopak.

Časopis Nulák č. 3/2016

Milí čitatelia!
Tento rok sa vám prihováram po prvýkrát s prvým vydaním školského časopisu Nulák. Nájdete v ňom niečo málo o našich najmladších spolužiakoch, prvákoch, o akciách, čo prebiehali na našej škole a mnoho ďalších zaujímavých článkov. Každý si určite príde na svoje. Možno vás prekvapí nová rubrika Bazár, ktorú navrhol a zrealizoval člen redakčnej rady Janko Švec. Viacej však už neprezradím, aby ste naozaj siahli po prvom výtlačku. Tak neváhajte, kúpte si časopis a celý ho prečítajte!

Časopis Nulák č. 2/2016

Ahojte,  verní čitatelia!
Posledný tohtoročný exemplár nášho časopisu priniesol zmeny, ktoré sa týkajú jeho štruktúry. Pre prehľadnosť a na základe odporúčania porôt zo súťaží školských časopisov sme sa rozhodli zaviesť pravidelné rubriky, do ktorých má ktokoľvek možnosť prispievať. Každá rubrika má svojho správcu stelesneného  v členovi Redakčnej rady. Tak môžete pravidelne sledovať rubriky:  Section Name, Šport, Mimo nás..... .

Časopis Nulák č. 1/2016

Ahojte, spolužiaci!

Prihováram sa vám dnes poslednýkrát slovami, ktoré vždy na webe avizovali, že nové číslo nášho časopisu je hotové. Využívam túto príležitosť, aby som sa oficiálne rozlúčila a vo svojej rozlúčke napísala pár slov.

Časopis Nulák č. 13/2015

Ahojte,  študenti!
     Ako sa hovorí, do prúdu rieky nového roka sme skočili rovnými nohami a smelo či menej smelo plávame k uzatvoreniu prvého polroka  s výpismi známok a hodnoteniami viac či menej uspokojivými. V decembri sa nám podarilo dať na papier vaše zážitky, myšlienky či dojmy z rôznych podujatí a teraz si ich  môžete obnoviť prostredníctvom internetu. V čísle nájdete   množstvo zaujímavých tém  o živote našich študentov a veľa iného nielen zo zákulisia školy ....

Nulák na 3. mieste

Milí naši študenti a verní čitatelia!

Na úvod chcem všetkých privítať v novom školskom roku s prianím zdolať rok bez vážnejších problémov s veľkým potenciálom  sily a chuti do štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov. Rada by som sa s vami podelila  o úspech, ktorý zožal náš časopis Nulák.

Časopis Nulák č.12/15

Človek v harmónii s prírodou na jar naberá nové sily, zobúdza sa do teplejších dní , ktoré občas zohrejú srdcia a telá napĺňajúc nás tak potrebnou energiou, ktorá koncom zimy mele  z posledného a vybíja sa ako opotrebovaná baterka. Presne týmto procesom prechádzala Redakčná rada školského časopisu. Horko - ťažko sa zostavovalo nové číslo, ale...konečne je tu,  ešte so spomienkou na veľkonočné sviatky, na dôležité víťazstvá jednotlivých žiakov našej školy či už v Strojárskej olympiáde alebo v športových disciplínach, so spomienkami na zaujímavé exkurzie spracované žánrovou formou reportáží a s ponukou  ďalších nemenej zaujímavých článkov.