Mladý digitálny Európan

Deň Európy – sviatok Európskej únie si každoročne pripomíname 9. mája. Spomienka, kedy francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman predstavil svoj plán na zjednotenie Európy. Dňa 9. mája 1950 prezentoval svoj návrh, ktorý je nevyhnutný pre udržanie mierových vzťahov. Plán obsahoval zoznam krokov smerujúcich k integrácii a považuje sa za začiatok budovania EÚ.

Na chmeli

    Je tu ten čas, kedy sa roztápa sneh v Tatrách a pre skupinku žiakov začína príprava na chmeľovú brigádu v Českej republike. V piatok 20.4.2018 sa tridsaťdeväť študentov a dvaja pedagógovia odchádzajú smer Litoměřice. Pred ubytovňou poľnohospodárskeho družstva nás čaká predseda družstva p. Ing. Kala.  Po ubytovaní a vybalení nasleduje poučenie o bezpečnosti pri práci a dennom režime. Na druhý deň nás čaká práca na chmeľnici.

Literárny kvíz

V posledných aprílových dňoch sa konal už niekoľkoročne zabehnutý kvíz z oblasti literárnych vedomostí. Tento rok zavítal v inovovanom šate  a predznamenal nezastaviteľným  tempom blížiace sa  ústne maturitné skúšky.

Exkurzia v Strojcheme

Hlavnou činnosťou firmy je výroba, montáž a dodávka automatických baliacich strojov, periférnych zariadení a automatických liniek. Naši študenti z V.C triedy odboru mechanik - mechatronik dňa 13. apríla 2018 absolvovali odbornú exkurziu, kde vyrábajú horizontálne baliace stroje typu „flow-pack”, ktoré umožňujú balenie rôznych druhov pevných potravinárskych a nepotravinárskych produktov.

V Tatranskej galérií

          V utorok 24.4.2018  sa maslá skupinka študentov  vybrala  na návštevu Tatranskej galérie v Elektrárni v Poprade. Návštevu zorganizoval študentský parlament. Aj keď študenti majú technické zameranie štúdia, prehliadka obrazov ich zaujala a z návštevy galérie si odniesli pekné zážitky.

Cestou do Štrasburgu

Prijali sme pozvanie europoslankyne Moniky Beňovej do Štrasburgu. 16. apríla sme vycestovali na sponzorovanú návštevu Európskeho parlamentu, ktorý je hlasom občanov Európskej únie. Bola to jedinečná a vynikajúca príležitosť oboznámiť sa s činnosťou EP, s jeho vplyvom v Európe a vo svete. Cestu sme spojili aj s návštevou mesta Paríž a technického múzea Sinsheim v Nemecku. Nadšenie z cesty a atmosféra bola vynikajúca. Cesta ubiehala rýchlo. V skorých ranných hodinách sme dorazili do Paríža.

V knižnici

Vo štvrtok 19. apríla sme sa s prvákmi z našej školy opäť vybrali na návštevu do Podtatranskej knižnice v Poprade. V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti sa snažíme o to, aby žiaci získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám.

Mladý Európan 2018

Dňa 12. apríla 2018 sa uskutočnil už v poradí 13. ročník  celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Regionálne kolo súťaže pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa sa konalo v popradskom hoteli Satel. Súťaž je každý rok určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl.

Narcis nádeje

Aj tento rok naša škola prispela k tomu, aby sa piatok 13.04.2018 ulice mesta naplnili spolupatričnosťou a nádejou. Každý, kto chcel pomôcť, mohol si pripnúť žltý narcis – symbol nádeje pre tých, ktorí bojujú s onkologickým ochorením.

Mgr. Mária Komorová

Jarná kvapka krvi

Po tohoročnej náročnej zime sa asi každý z nás potešil prichádzajúcim teplým dňom.
A tak sa možno troška povzbudení aj jarným slniečkom a prebúdzajúcou sa prírodou niektorí naši študenti rozhodli zúčastniť v tomto školskom roku už druhej „Kvapky krvi“ organizovanej našou školou v spolupráci s NTS v Poprade.