V Steel parku

18.06.2018 žiaci I.C  navštívili zábavno-vedecké centrum STEEL PARK, kde si  študenti mohli overiť technické a prírodné zákonitosti, pri ktorých sa  nenudili, ale zabávali. Prešli všetkými exponátmi, kde si vyskúšali pokusy a mechanizmy . Najviac študentov zaujali: ručný výťah, magnetické zákony, meranie sily, stavanie 3D mapy, test sústredenia, hlavolamy a zaujímavá bola aj ukážka výroby ocele, pri ktorej si overili svoje vedomosti z teórie.

Olympijský deň

Slovenský olympijský výbor už od svojho vzniku v roku 1993 každoročne počas týždňa v tretej dekáde júna organizuje rôzne aktivity. Motto „HÝB SA, UČ SA  A OBJAVUJ.“ Na základe týchto troch pilierov, ktorými je pohyb, vzdelávanie a poznávanie. SOV v spolupráci s ostatnými zainteresovanými stranami organizuje športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity a zabezpečuje propagáciu olympijských myšlienok po celom Slovensku.

Exkurzia v elektrickej stanici

14. júna sa   žiaci  tretieho ročníka, odboru mechanik elektrotechnik so zameraním na silnoprúdovú techniku zúčastnili exkurzie v Elektrickej stanici v Lemešanoch a v Centrálnom dispečingu VSD v Košiciach.

Exkurzia v Panasonic

Dňa 12. júna 2018 sa naši študenti II.C a III.A triedy spolu s pedagogickým dozorom zúčastnili exkurzie vo firme Panasonic Slovakia s.r.o. Stará Ľubovňa. Firma vyrába elektronické komponenty pre rôzne typy pracovných strojov, predovšetkým  riadiace jednotky.

V elektrárni

Dňa  7. júna 2018 sa naši študenti z III.C triedy odboru mechanik – mechatronik spolu s pedagogickým dozorom zúčastnili exkurzie vo vodnej elektrárni Turbína v Kežmarku.

Aurélium Bratislava

Dňa 29.mája 2018 sa študenti II.C triedy v odbore mechanik – mechatronik a programátor obrábacích a zváracích strojov zúčastnili  exkurzie v zážitkovom centre Aurélium Bratislava . Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente.

Na strojárskom veľtrhu

Je našou tradíciou, že sa zúčastňujeme prehliadky  najväčšieho slovenského strojárskeho veľtrhu v Nitre. Aj tento rok sme navštívili priestory Agrokomplexu, kde  strojárske firmy vystavovali už po 25. krát svoje najmodernejšie zariadenia, obrábacie centrá, zváraciu techniku, nástroje  a veľa iných zaujímavých vecí. 4O študentov bolo opäť bližšie s dosiaľ nadobudnutými vedomosťami k praxi. S veľkým záujmom si prezerali jednotlivé výstavné pavilóny.

Exkurzie v podnikoch

          Dňa 16. a 17. mája sa žiaci II.C študijného odboru mechanik – mechatronik zúčastnili exkurzie vo firmách Whirlpoole – nástrojárne a Quasare.

V STM Košice

Dňa 23. mája 2018 sa študenti našej školy odboru mechanik elektrotechnik a elektromechanik zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Keďže  práve v tomto polroku s vyučovaním fyziky končia, bolo pre nich zaujímavé overiť si svoje vedomosti v praxi.

OK v atletike

   Družstvo SOŠE tvorilo 8 žiakov / Erik Jurčák, Štefan Kovaľ, Oliver Krajč, Dalibor Mruk, Aurel Strišovský, Martin Škvarenina, Vladimír Štieber, Daniel Tužák / odhodlaných podať čo najlepší výkon. Obsadili sme 6 disciplín, ale konkurencia bola veľká. Jediný, kto sa dostal na „debnu“ bol Daniel Tužák, ktorý v behu na 3000m obsadil 3. miesto.