Veselý december

3.12. odštartoval Mikulášsky turnaj v stolnom tenise. Výsledky:
1. miesto: Samuel Duda z II.D
2. miesto: Dominik Pisarčík z II.C
3. miesto: Maximilián Unzeitig zo IV.C

Interview s Petrom

Peter Gurecka je žiakom II.A triedy. Jeho doterajšie úspechy v Silnej ruke stredoškoláka:
Rok 2017: 1. miesto v školskom kole v pretláčaní rukou do 65kg
                1. miesto na oblastnom kole v Prešove
                5. miesto na celoslovenskom kole v Košiciach interview
Rok 2018: 1. miesto v školskom kole v kategórii do 70kg
                1. miesto v oblastnom kole v Prešove
                1. miesto v celoslovenskom kole stredných škôl v Košiciach

Mikuláš v škole

Ani tento rok Mikuláš nezabudol na našu školu. V stredu 5.12.2018 prišiel študentom rozdať sladkosti v sprievode anjela a čertice. O dobrú náladu sa postarali študenti II.C rozhlasovým pásmom o tradícií Sv. Mikuláša. V celej škole sa počas celého dňa niesla dobrá nálada.

Mgr. Mária Komorová

Imatrikulácia

Naši najmladší študenti  strávili v našej škole už nejaký čas, udomácnili sa a skamarátili.  Preto sa starší spolužiaci z III.C rozhodli 28.11.2018 usporiadať imatrikuláciu prvých ročníkov a prijať  ich do svojich radov, aby  sa stali ozajstnými študentami  našej školy.

Olympiády zo SJL a NJ

Koniec novembra sa niesol v znamení vedomostných súťaží v slovenskom a nemeckom jazyku. Žiaci najskôr absolvovali triedne kolá v písomných testoch, aby sa potom najlepší zišli na školskom kole, kde museli preukázať zručnosti v ovládaní materinského a cudzieho jazyka, a svoju tvorivosť.

Olympiáda ľudských práv

Ľudské práva a slobody patria k základným hodnotám demokratickej spoločnosti. Poznanie problematiky ochrany ľudských práv a slobôd je jednou z hlavných oblastí vzdelávania na hodinách občianskej výchovy. Olympiáda ľudských práv je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov stredných škôl, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Euroscola 2019

Téma: Kampaň „#tentorazidemvolit“ - prečo by sme sa mali zapojiť a ísť voliť do EP
Projekt Európskeho parlamentu Euroscola sa stal pravidelnou súčasťou života našej školy na jeseň. Tento školský rok sme vybrali z ponúkaných okruhov tému nám najbližšiu. Aktivity súvisiace s danou témou prebiehali na pôde našej školy a v blízkom okolí školy. Upozornili sme na dôležitosť nepodliehať pasivite k eurovoľbám v máji 2019. Cieľom našej práce bolo spolupracovať v skupine, iniciovať spoluprácu k danej téme. Podnietiť mladých ľudí k účasti na európskych voľbách. O projekte a aktivitách sme informovali našich študentov prostredníctvom facebooku našej školy. Prinášame zhrnutie práce k projektu Euroscola 2019.

Opäť medzi najlepšími

Minulý rok sme priniesli zlatú medailu aj absolútne víťazstvo v Silnej ruke stredoškoláka. Tento rok po štyroch oblastných kolách prišli najlepší armwrestleri zo študentov celého Slovenska na finále Silnej ruky stredoškoláka 2018 do Košíc. Mali sme slušné zastúpenie, keďže z oblastného kola postúpili až štyria naši žiaci: P. Gurecka, P. Batory, J. Majerčák a B. Penxa.

Olympiáda v ANJ

Aj tento školský rok sa v našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho jedenásti  vybraní žiaci zo všetkých ročníkov. V troch častiach sa snažili predviesť nielen písomnú znalosť gramatických štruktúr, zručnosť v porozumení textu a počúvaní, ale najmä svoje komunikačné zručnosti na určené témy. V tomto ročníku sme sa rozhodli pre témy Veda, technológia a Práca,  zamestnanie.

Úspech na ZENITe

Na Spojenej škole v Prešove sa uskutočnilo krajské kolo v súťaži ZENIT v strojárstve.  Zo školského kola postúpili do kategórie ručné spracovanie kovov žiaci Oliver Krajč a Kristián Heržák z II.C.  Obidvom sa darilo aj v tejto súťaži.