Na návšteve v Martine

Slovensko si  tento rok pripomína 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Svätom Martine, ktorou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku samostatného československého štátu.

Autosalón Nitra

Zavítali sme na výstavisko Agrokomplexu Nitra za účelom prehliadky noviniek v automobilovom priemysle. Nitra privítala tradične automobilky a popravde viac ako minulý rok. Nevýhodou však bola súbežná svetová výstava v Paríži.  Niektoré horúce novinky v tomto prípade chýbali. Nitra je skôr výstavou dílerov ako automobiliek.

Výstup na Kriváň

     Rok 2018 je rokom kedy sa viac dívame do minulosti ako inokedy. Je bohatý na udalosti a výročia, ktoré značne zmenili dejiny Slovákov. K tým najvýznamnejším patrí 100-sté výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov a 100-sté výročie prijatia Martinskej deklarácie. Pripravili sme k tejto udalosti  výstup na Kriváň spoločne s europoslankyňou Monikou Beňovou.

OK v cezpoľnom behu

4.10. sme obhájili 4. miesto z minulého ročníka. V silnej konkurencii sme boli len kúsok od pódiového umiestnenia. Pri súčte umiestnenia prvých dvoch pretekárov rozhodovalo o poradí postavenie tretieho z tímu. Šťastena „stála“ na strane usporiadateľskej školy. Ich tretí bežec bol lepší ako náš a pri rovnosti bodov obsadili 3. miesto. „Bežali“ za nás: Daniel Tužák, Martin Škvarenina a Filip Krafčik.

Boli ste dobrí, chlapci!

Mgr. J. Gabajová

Európsky týždeň športu

Štvrtý ročník má za úlohu nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu po celý rok. Minulý rok si spolu s nami zašportovalo takmer 155 tisíc detí a dospelých. Aj tento rok sme v pohybových aktivitách pokračovali.

Seminár Erazmus+

Pred dňom osláv Európskeho dňa jazykov, 25. 9. 2018,  sa konal na našej škole seminár Erasmus+, ktorého cieľom bolo informovať učiteľov regiónu vyučujúcich angličtinu a nemčinu o možnostiach zapojenia sa do tohto projektu a prínosoch pre ich samotnú prax.

Európsky deň jazykov

Minulý týždeň sme spoločne oslávili Európsky deň jazykov, ktorý pripadol na stredu, 26. októbra 2018.
     Zaujímavými činnosťami, aktivitami, vymykajúcimi sa z rámca všednej vyučovacej hodiny sme napĺňali cieľ Európskeho dňa jazykov,  spočívajúcom  v podnete,  zameranom na 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa od skorého raného veku až do neskorej životnej jesene učili jazyky v škole,  mimo školy a hocikde inde, pretože jazyková znalosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho multikultúrneho porozumenia, tolerancie, znášanlivosti a ochraňuje kultúrne dedičstvo našich predkov starého kontinentu, rozširuje jeho duchovné hodnoty a dovolí spoznávať rôzne spôsoby života národov, ich bežné alebo výnimočné zvyklosti.

The Light Trip

Jeden herec, jedna skúsenosť a drogy. Autobiografická hra – príbeh, ktorý herec Martin Žák prežil, napísal a odovzdal ďalej ako prevenciu na lepší život bez drog. Divadelné prestavenie Cesta do tmy – The Dark Trip, ktorého sa niektorí žiaci vyšších ročníkov zúčastnili už v roku 2017. Malá terapia, ktorá nútila mladého človeka uvažovať nad životom.

Na Svetovom pohári

Ľubomír Garan, žiak II.C, sa dostal do reprezentácie Slovenska v hokejbale juniorov do 16 rokov. Pri tejto príležitosti som mu položila pár otázok:

Súťaž VSD 2018

20.6.2018 prebehol 11. ročník elektrotechnickej súťaže, ktoré pripravila Východoslovenská distribučná a.s. pre nižšie ročníky partnerských škôl. Do súťaže, ktorá pozostávala z teoretickej a praktickej časti sa zapojilo 22 žiakov druhých ročníkov.