22. apríl - Medzinárodný deň Zeme

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme študenti  prvých  ročníkov v rámci environmentálnej výchovy  vyhotovili malú výstavu v priestoroch našej školy.

Tímová súťaž o atraktívne ceny

Východoslovenská energetika, a.s. vyhlásila tímovú súťaž pre žiakov štyroch stredných škôl - SPŠ E Prešov,  ZSŠ Humenné,  ZSŠ Michalovce a SOU E Poprad - Matejovce.

Aktívne po nemecky

V dňoch od 4.4. do 10.4.2008 hosťovalo na našej škole 10 študentov a 2 učitelia z partnerskej školy v Schönebecku z Nemecka. Táto škola je koordinujúcou školou v Comenius-projekte  „JaSoBaK", podporujúcom výučbu nemeckého jazyka na partnerských európskych školách. Partnerskými školami sú aj poľská a waleská škola.

Turnaj družobných škôl

Aj v tomto školskom roku a to 3. a 4. apríla sme organizovali medzinárodný turnaj družobných škôl z Brzeska /Poľsko/, Valašského Meziříčí / Česko/ a Púchova vo volejbale a v halovom futbale.

Obvodné a krajské kolo

Obvodné kolo SOČ sa uskutočnilo 28. 02. 2008 v HA OB Kežmarok. Z nášho SOUE sa ho zúčastnili 4 práce: dve v odbore 14-učebné pomôcky a dve v odbore 15-ekonomika a riadenie. Naši žiaci získali štvrté miesta a nepostúpili do Prešova. Dve práce v odbore 09 postúpili priamo na krajskú prehliadku.

Matematický klokan

Dňa 27.03.2008 sa uskutočnila v našej škole  matematická olympiáda formou prihlásenia sa do medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Do súťaže sa mohol prihlásiť každý študent našej školy po uhradení štartovného. Najlepším študentom školy bolo uhradené štartovné z príspevku ZRPŠ.

Exkurzia v Tesle a.s., Liptovský Hrádok

Dňa 12. marca 2008 sa 15  žiakov 2.D triedy  zúčastnilo pod vedením Ing. Bobríka a Ing. Vdovjákovej na exkurzii v Tesle a.s. Liptovský Hrádok. Žiaci mali možnosť overiť si teoretické znalosti o výrobe, kontrole  a osádzaní dosiek plošných spojov.

Prednes poézie a prózy

HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN
Dňa 28. februára prebehlo školské kolo v prednese poézie a prózy. Súťaže sa zúčastnili študenti 1.-4. ročníka. Prihlásených študentov bolo 23, zúčastnených bolo l4.

Školské kolo

Školská prehliadka  stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnila dňa 4. februára 2008 v budove SOU elektrotechnického Poprad – Matejovce. Zúčastnili sa ho trinásti súťažiaci s ôsmimi prácami.

Imatrikulačný večierok

Stalo sa už tradíciou, že pri príležitosti Dňa študentstva prijímame do cechu študentského našich prvákov. A nebolo tomu ani inak v tomto školskom roku.