Medzinárodný turnaj vo futsale a volejbale

V dňoch 22. – 23. apríla 2010 sme zorganizovali medzinárodný turnaj za účasti škôl z poľského Brzeska, Valašského Meziříčí a našich chlapcov.

Exkurzia na rozhlasovom a televíznom vysielači

vysielac.jpgDňa 22.4.2010 sa pod vedením učiteľa odborných predmetov Ing. Jozefa Fabiána zúčastnili žiaci 4.A  triedy, odbor mechanik v elektrotechnike so zameraním na spotrebnú elektrotechniku, exkurzie na televízny a rozhlasový vysielač Stará Ľubovňa.

Literárny kvíz

Dňa 30. 3. 2010 sme v klubovni našej školy  literárnym kvízom pre 3. 4. a 5. ročník uzatvorili mesiac marec tradične venovaný knihe, ktorá v súčasnej dobe čoraz viac stráca na svojom význame a čoraz menej ju berú do rúk mladí, študenti, deti a dospelí.

V Podtatranskej knižnici

Mesiac marec sa nesie v znamení mesiaca kníh. Miestom stretnutia s knihami nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky, ale aj knižnice. Aj žiaci I.E triedy si 23. marec 2010 spríjemnili kultúrno-vzdelávacím podujatím v Podtatranskej knižnici v Poprade.

Na návšteve v Bratislave

ba.jpgV dňoch 25. a 26. marca 2010 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie v Bratislave. Najskôr navštívili Múzeum obchodu, v ktorom okrem rôznych vzácnych exponátov si prezreli interiér obchodníka so zmiešaným tovarom z 30. rokov 20. storočia

Exkurzia v Tesle Liptovský Hrádok

Dňa 16.3.2010 sa uskutočnila exkurzia so žiakmi III.D triedy v Tesle Liptovský Hrádok. Exkurzia bola zameraná na výrobu dosiek plošných spojov (DPS) a na montáž SMD súčiastok.

Hviezdoslavov Kubín

kubin1.jpgDňa 10. marca 2010 po šiestej vyučovacej hodine sa  na našej škole zaplnila spoločenská miestnosť žiakmi, ktorí prišli vzdať hold najväčšej osobnosti slovenskej literatúry v oblasti poézie Pavlovi Országovi Hviezdoslavovi.

Okresné kolo v stolnom tenise

Uplynulý týždeň bol v SOŠ elektrotechnickej v znamení stolného tenisu. Vo veľmi dobrých podmienkach, ktoré vie každoročne pripraviť SOŠ elektrotechnická v Matejovciach sa 8. a 9. marca stretli najlepší stolní tenisti a tenistky zo stredných škôl na okresnom kole v súťaži družstiev.

Lyžiarsky výcvik

Posledný februárový týždeň bol pre prvákov a niekoľko starších žiakov iný ako obyčajne, lebo vyučovanie či prax vystriedal lyžiarsky výcvik.

Strojárska olympiáda 2010

stroj.jpgUž po druhý krát sa žiaci našej SOŠE Poprad – Matejovce zapojili do strojárskej olympiády, ktorú vyhlasuje tretí rok Strojnícka fakulta STU Bratislava.