Mikuláš v škole

Ani tento rok Mikuláš nezabudol na našu školu. V stredu 5.12.2018 prišiel študentom rozdať sladkosti v sprievode anjela a čertice. O dobrú náladu sa postarali študenti II.C rozhlasovým pásmom o tradícií Sv. Mikuláša. V celej škole sa počas celého dňa niesla dobrá nálada.

Mgr. Mária Komorová

Imatrikulácia

Naši najmladší študenti  strávili v našej škole už nejaký čas, udomácnili sa a skamarátili.  Preto sa starší spolužiaci z III.C rozhodli 28.11.2018 usporiadať imatrikuláciu prvých ročníkov a prijať  ich do svojich radov, aby  sa stali ozajstnými študentami  našej školy.

Olympiády zo SJL a NJ

Koniec novembra sa niesol v znamení vedomostných súťaží v slovenskom a nemeckom jazyku. Žiaci najskôr absolvovali triedne kolá v písomných testoch, aby sa potom najlepší zišli na školskom kole, kde museli preukázať zručnosti v ovládaní materinského a cudzieho jazyka, a svoju tvorivosť.

Olympiáda ľudských práv

Ľudské práva a slobody patria k základným hodnotám demokratickej spoločnosti. Poznanie problematiky ochrany ľudských práv a slobôd je jednou z hlavných oblastí vzdelávania na hodinách občianskej výchovy. Olympiáda ľudských práv je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov stredných škôl, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Euroscola 2019

Téma: Kampaň „#tentorazidemvolit“ - prečo by sme sa mali zapojiť a ísť voliť do EP
Projekt Európskeho parlamentu Euroscola sa stal pravidelnou súčasťou života našej školy na jeseň. Tento školský rok sme vybrali z ponúkaných okruhov tému nám najbližšiu. Aktivity súvisiace s danou témou prebiehali na pôde našej školy a v blízkom okolí školy. Upozornili sme na dôležitosť nepodliehať pasivite k eurovoľbám v máji 2019. Cieľom našej práce bolo spolupracovať v skupine, iniciovať spoluprácu k danej téme. Podnietiť mladých ľudí k účasti na európskych voľbách. O projekte a aktivitách sme informovali našich študentov prostredníctvom facebooku našej školy. Prinášame zhrnutie práce k projektu Euroscola 2019.

Opäť medzi najlepšími

Minulý rok sme priniesli zlatú medailu aj absolútne víťazstvo v Silnej ruke stredoškoláka. Tento rok po štyroch oblastných kolách prišli najlepší armwrestleri zo študentov celého Slovenska na finále Silnej ruky stredoškoláka 2018 do Košíc. Mali sme slušné zastúpenie, keďže z oblastného kola postúpili až štyria naši žiaci: P. Gurecka, P. Batory, J. Majerčák a B. Penxa.

Olympiáda v ANJ

Aj tento školský rok sa v našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho jedenásti  vybraní žiaci zo všetkých ročníkov. V troch častiach sa snažili predviesť nielen písomnú znalosť gramatických štruktúr, zručnosť v porozumení textu a počúvaní, ale najmä svoje komunikačné zručnosti na určené témy. V tomto ročníku sme sa rozhodli pre témy Veda, technológia a Práca,  zamestnanie.

Úspech na ZENITe

Na Spojenej škole v Prešove sa uskutočnilo krajské kolo v súťaži ZENIT v strojárstve.  Zo školského kola postúpili do kategórie ručné spracovanie kovov žiaci Oliver Krajč a Kristián Heržák z II.C.  Obidvom sa darilo aj v tejto súťaži.

Študentská kvapka krvi

„Ten život možno nazvať dobrým, v ktorom dobré skutky tak husto nasledovali, že nebolo medzi nimi medzery.“  Marcus Aurelius

Na našej škole sme v rámci Študentskej kvapky krvi robili dobré skutky 20. 11. 2018. Robili sme ich pre ľudí, ktorí bojujú s vážnym ochorením, alebo potrebujú ten najvzácnejší dar pre človeka - nenahraditeľnú červenú tekutinu - ľudskú krv. Symbolická červená kvapka, ktorá však robí zázraky – zachraňuje život.

Exkurzia v MEZ Milko

V utorok 20. novembra 2018 sa naši študenti z III.C triedy odboru mechanik mechatronik v rámci odborného výcviku zúčastnili odbornej exkurzia u zamestnávateľa vo firme MEZ Elektromotory v Kežmarku.