Európsky týždeň športu

Šport by mal byť dennou súčasťou života mládeže. Európsky týždeň športu ešte zdôrazňuje potrebu pohybu. So žiakmi prvého ročníka sme absolvovali pochod z Popradu do Gánoviec. Dážď a chlad zabránili druhákom  uskutočniť plánovaný pochod do Veľkého Slavkova, rozmočil poľnú cestu a tak, keď konečne ustal, prešli sme sa aspoň s Matejoviec do Popradu.

Prevzatie plakety

Európsky parlament, ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie, pripravil vzdelávací program pre stredné školy pod názvom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School, ďalej „EPAS“). Cieľom programu bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, podnietiť zvýšenie ich záujmu o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň, vrátane vyššej účasti mladých na eurovoľbách v roku 2019.

Exkurzia na MTF STU Trnava

Exkurzie patria medzi prirodzené súčasti výchovno-vzdelávacej práce školy. Cennými sa obzvlášť stávajú tie, ktoré prepájajú osvojené učivo s osobnou skúsenosťou žiakov. „Touch and Feel the Science“ – zážitková exkurzia na pôde STU MtF Trnava. Z ponúkaných pracovísk sme si vybrali:

Exkurzia v elektrickej stanici

13. júna sa 11 žiakov III.A a III.D triedy zúčastnilo odbornej exkurzie v Elektrickej  stanici v Lemešanoch, ktorú pre nich pripravila VSD a.s. Košice. Po príchode do Košíc sa žiaci mikrobusom premiestnili do Lemešian. Exkurzia bola rozdelená do troch častí, ktorými žiakov sprevádzali zamestnanci ES.

Finále školskej ligy

Dňa 11.06. 2019 vyvrcholila finálovými zápasmi Školská liga vo futbale.
     Do súťaže sa počas školského roka zapojili triedne kolektívy I.A, I.C,  II.D-III.A, II.C,  III.C.   Vzhľadom na to, že sa súťaže zúčastnilo len 5 kolektívov, tieto sa stretli počas roka štyri krát každý s každým. Celkovo teda každé mužstvo odohralo 16 zápasov. Väčšina žiakov brala súťaž veľmi vážne a poctivo sa zúčastňovali každého zápolenia.

Letná kvapka krvi

Darovanie krvi je prejav ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života.
Leto je obdobie chudobné na krv. Jej  nedostatok sa prejavuje najmä pri uskutočňovaní akútnych operácií pacientov. Prvýkrát v histórii našej školy sa nám podarilo uskutočniť tri odbery počas jedného školského roka.

Súťaž VSD 2019

5.6.2019 prebehol 12. ročník elektrotechnickej súťaže, ktoré pripravila Východoslovenská distribučná a.s. pre nižšie ročníky partnerských škôl. Do súťaže, ktorá pozostávala z teoretickej a praktickej časti sa zapojilo 26 žiakov druhých ročníkov.

Supertrieda 2019

31. mája 2019 sme na doskách divadla A. Duchnoviča v Prešove na krajskom kole (Prešov a Košice) uviedli našu melodramatickú scénku venovanú voľbám do EP 2019. Okrem scenára a réžie sa zhostil Richard Krkoška študent 2.C aj jednej z hlavných rolí.

Exkurzia v Turbíne

Dňa  28. mája 2019 sa naši študenti z 1.A triedy, študijného štvorročného odboru mechanik – elektrotechnik spolu s pedagogickým dozorom, zúčastnili exkurzie vo vodnej elektrárni Turbína pri Kežmarku.

V múzeu Petzvala

Dňa 29.5.2019 sa študenti II.A a II.D zúčastnili pod vedením Mgr. František Legáta a PaedDr. Marty Vlachovej (učitelia fyziky), exkurzie v Múzeu Jozefa Maximiliána Petzvala v meste Spišská  Belá. Exkurzia úzko súvisela s preberaným učivom v predmete fyzika.