Naši siláci sa predviedli

25. októbra prebehlo oblastné kolo pre Prešovský a Košický kraj v pretláčaní pravou rukou v štyroch váhových kategóriách. Našu školu reprezentovali: Kristián Bajtoš, Sebastián Majerčák, Peter Batory, Štefan Kovaľ, Ján Hudaček, Jozef Špak a Peter Džima.

Štvrtáci na výstave

Chcete ísť na vysokú školu? Kde hľadať informácie? Akú školu si vybrať? Čo študovať? Kedy a ako sa prihlásiť? Pred podaním prihlášky na vysokú školu je dôležité získať informácie v dostatočnom časovom predstihu, aby bolo možné rozhodnúť sa zodpovedne, dobre posúdiť predpoklady pre štúdium vybraného študijného programu.

OK vo futsale

17. októbra odštartovalo OK vo futsale stredných škôl. Prihlásilo sa 12 škôl. V skupine A sme mali za súperov chlapcov zo SOŠ Horný Smokovec a Súkromnú SOŠ z Veľkej.

Silná ruka 2019

Do  súťaže Silná ruka stredoškolákov sme sa zapojili už šiesty krát. Pre silákov v našej škole sme 15. októbra pripravili školské kolo v pretláčaní pravou rukou v štyroch váhových kategóriách. Tento rok sa zúčastnilo 29 chlapcov. Niektoré súboje boli jednoznačné, no v niektorých sa chlapci potrápili.

Deň mlieka v školách

25. september je Svetový deň mlieka v školách. Trieda I.D dostala účastný nápad: “Súťaž v pití mlieka!“. Pravidlá súťaže boli jednoduché. Čo najrýchlejšie vypiť pohár mlieka. „Ruky za chrbát, pripraviť sa , pozor ....teraz!“ : zaznel povel a spustili sa stopky. Ak pohár dopadol na lavicu prázdny stopky zastali. Takto rad radom siedmi súťažiaci testovali svoju rýchlosť. Taktika u každého bola iná, dokonca aj doma trénovali. Víťazom sa stal Patrik Pitoňák s časom 4,83s. Opak, najpomalší mal čas 12,52s. Či je to veľa, alebo málo vyskúšaj si to sám a čas si môžeš porovnať...

OK v cezpoľnom behu

Matúš Fabíny, Branislav Grega a Filip Krafčik / jediný si tento beh vyskúšal už pred rokom /sa dňa 27.septembra postavili na štart okresného kola v cezpoľnom behu družstiev. Tri okruhy na rôznom povrchu: atletická dráha, tráva, asfaltový chodník, poorané pole, štrkové parkovisko a betón, dali chlapcom poriadne zabrať. Z 36 pretekárov do cieľa dobehlo 33.

Európsky deň jazykov

Čoraz obľúbenejší Európsky deň jazykov sa stal pevnou súčasťou života aj v  našej škole. Hneď zrána 26. 9. 2019 zvučka spustila rozhlasovú reláciu v podaní moderátorov Richarda Krkošku z III.C a Jozefa Krupára z IV.A triedy, v ktorej okrem hovoreného slova   si žiaci mohli vypočuť  hymny nemeckého, anglického a ruského  národa, niečo zo zaujímavostí a pikošiek zo svetového spektra cudzích jazykov, vtipne prezentovaných v dialogických prehovoroch moderátorov ako napríklad: najdlhšie slovo pochádzajúce zo staroveku, ale aj najdlhšie slovo v nemeckej a materinskej reči.

Európsky týždeň športu

Šport by mal byť dennou súčasťou života mládeže. Európsky týždeň športu ešte zdôrazňuje potrebu pohybu. So žiakmi prvého ročníka sme absolvovali pochod z Popradu do Gánoviec. Dážď a chlad zabránili druhákom  uskutočniť plánovaný pochod do Veľkého Slavkova, rozmočil poľnú cestu a tak, keď konečne ustal, prešli sme sa aspoň s Matejoviec do Popradu.

Prevzatie plakety

Európsky parlament, ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie, pripravil vzdelávací program pre stredné školy pod názvom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School, ďalej „EPAS“). Cieľom programu bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, podnietiť zvýšenie ich záujmu o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň, vrátane vyššej účasti mladých na eurovoľbách v roku 2019.

Exkurzia na MTF STU Trnava

Exkurzie patria medzi prirodzené súčasti výchovno-vzdelávacej práce školy. Cennými sa obzvlášť stávajú tie, ktoré prepájajú osvojené učivo s osobnou skúsenosťou žiakov. „Touch and Feel the Science“ – zážitková exkurzia na pôde STU MtF Trnava. Z ponúkaných pracovísk sme si vybrali: