Vernár, stredisko Studničky

Lyžovanie má v školskej telesnej výchove dlhoročnú tradíciu. Jeho význam stále stúpa a zvyšuje sa aj jeho popularita spolu s úspechmi Petry Vlhovej. Každý, kto zvládne aspoň základy lyžovania, si zvýši sebavedomie, odbúra psychický faktor strachu a teší sa z prípadného úspechu v súťaži. Okrem toho zimná príroda blahodárne vplýva na zdravie a poskytuje aj nezabudnuteľné estetické a emociálne zážitky. Žiaci prvého ročníka absolvovali lyžiarsky výcvik a tu je ich hodnotenie:

KK Olympiády ľudských práv

Dňa 6. 2. 2020 sa uskutočnilo v priestoroch Obchodnej akadémie v Prešove krajské kolo Olympiády ľudských práv, na ktorom našu školu reprezentoval úspešný riešiteľ školského kola Richard Krkoška z III.C.

ŠK literárnej súťaže

Už 28. rok píše svoju históriu celoslovenská literárna súťaž s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Jej cieľom, ako sa  píše v propozíciách na tento školský rok, je rozvíjať systematický a hlbší záujem o slovenčinu, jej ľubozvučnosť, výrazovú bohatosť. Zároveň dáva do pozornosti významné udalosti zo života nášho národa a každý rok venuje súťaž konkrétnej významnej osobnosti z oblasti kultúry, spoločenského a politického života Slovákov v minulosti aj dnes.

Obvodné kolo OAJ

Dňa 15.1.2020 sa na Súkromnej strednej odbornej škole na Ulici 29. augusta v Poprade konalo Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci rôznych typov stredných škôl z okresov Poprad, Levoča a Kežmarok, ktorí boli rozdelení do príslušných kategórií.

Tešíme sa na Vianoce

Atmosféru blížiacich sa sviatkov spolu s históriou si pripravila trieda I.D. Pozývala študentov do svojej triedy na ukážku vianočných ozdôb.

Školské kolo OSJL

Dňa 10. decembra 2019 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci si mohli svoje čitateľské zručnosti preveriť v náročnom teste, v ktorom okrem vyhľadávania a selektovania informácií z ukážok  museli preukázať aj svoju zdatnosť v jazykovedných rovinách  slovenského jazyka.

Mikuláš v škole

Ani tento rok Mikuláš nezabudol na našu školu. V piatok 6.12.2019 prišiel študentom rozdať sladkosti v sprievode dvoch čertíc. O dobrú náladu sa postaral harmonikár veselými pesničkami . Svojou prítomnosťou a darčekmi nám priblížil Vianoce.

Imatrikulácia

Najmladší študenti  strávili v našej škole už nejaký čas, udomácnili sa a skamarátili.  Preto sa starší spolužiaci z III.C rozhodli 4.12.2019 usporiadať imatrikuláciu prvých ročníkov a prijať  ich do svojich radov, aby  sa stali ozajstnými študentami  našej školy.

Pre Červené stužky

Na Slovensku bolo v roku  2018 diagnostikovaných celkovo 102 nových prípadov HIV infekcie. Diagnostikovaných bolo 10 prípadov AIDS a hlásené boli tri prípady úmrtia pacientov. Výskyt HIV a AIDS začali úrady na Slovensku sledovať od roku 1985. Do konca roka 2018 ich zaznamenali 1072, z toho Slovákov bolo 904, zvyšok tvorili cudzinci. U 118 osôb prešla HIV infekcia do štádia AIDS, zomrelo 71 HIV infikovaných, z toho 52 v štádiu AIDS. / 4.6.2019, TA3 TASR /

Školské kolo ONJ

Dňa 29. 11. sa konalo školské kolo ONJ,  ktoré môžeme označiť ako výnimočné v zmysle tom, že je na dlhé obdobie  posledné. Tohtoroční štvrtáci dokončujú svoj urputný boj s ťažkými  gramatickými, logicky nevysvetliteľnými pravidlami, a s obrovskou, stáročiami sa zaplňujúcou slovnou zásobou, na ktorú treba dril a pamäťové učenie. A to sa dnes nenosí, ba až zaznáva, no napriek všetkým objektívnym a subjektívnym prekážkam chlapci statočne zdolali písomný test zložený z troch častí, počúvania, čítania s porozumením a z testu obsahujúceho gramatické štruktúry vo viacerých jazykovedných oblastiach.