Prijímacie konanie

Vážení uchádzači o štúdium,
25. mája 2020 po spracovaní prihlášok a zostavení poradia uchádzačov zverejníme výsledkovú listinu (s prideleným kódom uchádzača)  s celkovým poradím uchádzačov o štúdium v danom odbore.

Kód žiaka Vám bude doručený spolu s rozhodnutím o prijatí, resp. neprijatí uchádzača do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021.

Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí uchádzača do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 bude zákonným zástupcom zaslané elektronicky do elektronickej schránky prostredníctvom portálu www. slovensko.sk v pondelok 25. mája 2020.
V prípade, že zákonný zástupca uchádzača o štúdium nemá aktivovanú elektronickú schránku na portáli www. slovensko.sk, rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium mu bude doručené Slovenskou poštou.

Po prevzatí rozhodnutia o prijatí/neprijatí uchádzača na štúdium je zákonný zástupca povinný doručiť škole  Prílohu 1 Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium najneskôr do 4. júna 2020. Príloha bude doručená spoločne s rozhodnutím. Rozhodujúci je dátum doručenia vyplnenej prílohy SOŠE Poprad - Matejovce.

Neprijatí uchádzači môžu po prevzatí rozhodnutia  podať odvolanie

 

Súbory:
Výsledková listina - prijímačky

 

Dátum 25. máj 2 Veľkosť súboru 60.53 KB Stiahnuť 414