Majster Slovenska v MMA

Zoznámte sa, prosím:

Žiak I.D Jaroslav Peško, aktuálny majster Slovenska v MMA do 60 kg

 

Ako ste sa dostali k tomuto športu?
Na Medzinárodný deň detí v ZŠ sme mali program, v ktorom vystúpil s ukážkou tohto športu môj terajší tréner Ján Kirchbaum, a mne sa to hneď tak zapáčilo, že už na druhý deň som prišiel na tréning.

Európsky deň jazykov

Rok 2001 bol v Európe nazývaný aj Európsky rok jazykov, kedy sa konalo množstvo aktivít, ktorými sa oslávila jazyková rôznorodosť v Európe a zároveň sa podporilo aj jazykové vzdelávanie. Tento projekt bol natoľko úspešný, že sa Rada Európy rozhodla vyhlásiť 26. september za Európsky deň jazykov. Odvtedy sa každoročne počas tohto dňa konajú akcie, aktivity, súťaže, ktoré majú najmä u mladých ľudí podnietiť záujem o učenie sa jazykov, nielen materinských, ale aj tých cudzích.

V Spišskom divadle

Po dlhšom čase sme dňa 22. 9. 2020 opäť navštívili profesionálne divadlo v Spišskej Novej Vsi. Každé predstavenie, ktoré sme v réžii tohto divadla absolvovali v minulosti, nás niečím prekvapilo. Tak to bolo aj tentokrát.

Mladý Európan 20

Regionálne kolo 15. ročníka vedomostnej súťaže o Európskej únii pod názvom Mladý Európan sa konalo v náhradnom termíne 16. septembra 2020 v Poprade. Podujatie sa uskutočnilo v súlade s usmerneniami a odporúčaniami Ministerstva školstva SR, a tiež opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR.

Finančná olympiáda

Finančná olympiáda je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho projektu Nadácie PARTNERS – Deň finančnej gramotnosti. Cieľom je preveriť finančné a ekonomické vedomosti našich stredoškolákov. V tomto ôsmom ročníku sa do prvého kola zapojilo približne 4 000 študentov rôznych stredných škôl.

Finále súťaže VSD 2020

Téma 13. ročníka tímovej súťaže VSD bola Smart Home s dôrazom na úsporu elektrickej energie. Finále prebehlo po prvýkrát 27.2. v Univerzitnom vedeckom parku Technicom v Košiciach. Každý tím mal navrhnúť  a zhotoviť funkčný model s príslušnou dokumentáciou a musel vojsť do rozpočtu 150€. Súťažilo 12 tímov zo šiestich škôl východného Slovenska. Našu školu reprezentovali 2 tímy.

Vlastná tvorba

Sme síce Stredná odborná škola elektrotechnická a od našich žiakov sa očakáva predovšetkým získanie odborného vzdelania, avšak našou úlohou nie je sústrediť pozornosť žiaka len na jeden bod, ale ho aj všestranne rozvíjať. Preto som sa rozhodla na hodine anglického jazyka v mojich skupinách v triedach I.A a I.C vyhlásiť súťaž vo vlastnej tvorbe na tému In My Perfect World ... (V mojom perfektnom svete ...).

MDMJ

Pod touto iniciálovou skratkou sa skrýva Medzinárodný deň materinského jazyka pripadajúci už 19 rokov na území Slovenska na 21. február. Po prvý raz sa tento sviatok oslavoval v roku 2000. V súčasnosti si ho pripomínajú vo viacerých štátoch v Austrálii, Bangladéši, Brazílii, Čile, Číne, Francúzsku, Indii, Japonsku, Juhoafrickej  republike, Kube, Maďarsku, Rusku...

Školské kolo SOČ

20.2.2020 prebehlo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťažili 4 práce v oblasti 12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika. Komisia po prezentácií jednotlivých prác rozhodla o konečnom poradí:

Dystopický svet

Dňa 18. 2. 2020 dostali vybraní študenti z prvých druhých aj tretích ročníkov možnosť zúčastniť sa prednášky v Podtatranskej  knižnici na tému dystopická literatúra.