Silový päťboj

17. januára sa sedem silákov rozhodlo zmerať si sily v silovom päťboji, ktorý dôkladne preveril ich svaly a vôľu. Súťažilo sa v počte opakovaní v disciplínach:

Posedenie pri stromčeku

Posledný deň v starom roku sa stretli študenti našej školy v telocvični. Stretnutie sa nieslo v znamení posolstva Vianoc. O dobrú atmosféru sa hneď na začiatku postarali kolednici, ktorí prišli až z Lendaku. Pri príjemnej vianočnej  hudbe študenti súťažili v rôznych zábavných súťažiach.

Vianoce v ŠI

Dňa 20.12.2017 pripravili vychovávatelia pre svojich žiakov zábavný sviatočný večer.  Žiaci zasadli k slávnostne prestretému stolu vo vestibule o 17 15 hod. Naše kuchárky im pripravili chutnú kapustnicu s klobásou po ktorej nasledoval vyprážaný kurací rezeň so zemiakovou kašou a prílohou. Vychovávatelia zabezpečili zákusky, kofolu.

Z Dňa otvorených dverí

Tesne pred vianočnými prázdninami sme pripravili pre žiakov základných škôl Deň otvorených dverí. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s moderným systémom výučby, videli ukážky práce so špičkovou technikou v oblasti elektrotechniky, mechatroniky a strojárstva.

Časopis Nulák č. 3/2017

Milí čitatelia!

Vianoce klopú na dvere a my nedočkavosťou horíme otvoriť ich a vrhnúť sa na všetky tie dobroty, darčeky, túžime sadnúť si za štedrovečerný stôl, vychutnať si tú neopakovateľnú, vanilkovokaprovošalátovomedovooblátkovú vôňu a hlavne cítiť blízkosť rodiny, lásku človeka k človeku, to posolstvo zoslané z nebies narodením Ježiška v jasliach na slame  v Betlehéme.

Olympiáda SJL a NEJ

V mesiacoch november a december prebiehali vedomostné súťaže zamerané na schopnosti, zručnosti a znalosti v materinskom a cudzích jazykoch. Za nemecký jazyk nás pôjdu do okresného kola reprezentovať Marko Wenzel z III.A triedy a Simon Horanský zo IV.C triedy.

Vedomosti v hrsti

K decembru už desaťročie u nás patrí vedomostná súťaž. Jedenásty ročník začal malou inováciou. Trojčlenné družstvo už nevyberalo správnu odpoveď z troch možností, ale dopisovalo správnu, jednoslovnú, odpoveď. Pomôckou pre nich bolo začiatočné písmeno.

Mikuláš v škole

Ani tento rok Mikuláš nezabudol na našu školu. V stredu 6.12.2017 prišiel študentom rozdať sladkosti v sprievode anjela a čertice. O dobrú náladu sa postaral harmonikár. Svojou prítomnosťou a darčekmi nám priblížili atmosféru Vianoc.

Mgr. Mária Komorová

Mini-Erazmus

Mini-erasmus je štvordňový projekt určený pre študentov strednej školy. V priebehu jedného semestrálneho týždňa tak stredoškoláci vyskúšajú, aké je to byť vysokoškolákom. Spoznajú vysokú školu a ľudí, ktorí sú spojení so štúdiom na danej vysokej škole.

Imatrikulácia

29.11.2017 sa uskutočnila imatrikulácia prvých ročníkov. Nadviazali sme na tradíciu, ktorá sa na našej škole už uskutočnila, ale na nejaký čas bola prerušená. Takže sme sa rozhodli túto tradíciu oživiť.